Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kryzys braku kadr w zawodzie pracownika socjalnego. Jest odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Kryzys braku kadr w zawodzie pracownika socjalnego. Jest odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej fotolia.pl

Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowała do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pytanie o to, „Jakie działania zamierza podjąć resort, aby zwiększyła się liczba osób kształcących się i pracujących w zawodzie pracownika socjalnego? Obecnie samorządy dotyka już kryzys braku kadr w GOPS, MOPS, PCPR”. Pojawiła się odpowiedź ministerstwa.

Powyższy temat ma zostać poruszony podczas kolejnego posiedzenia Zespołu do Sprawy Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w swojej odpowiedzi przedstawiło najpierw dane, z których wynika, że liczba pracowników socjalnych ogółem zatrudnionych w OPS i PCPR w roku 2018, w porównaniu do roku 2017 spadła o 0,27 procent (z 20 739 osób w 2017r. do 20 683 osób w 2018 r.).

Jednocześnie resort poinformował, że podjęte zostały prace zmierzające do otwarcia dodatkowej ścieżki kształcenia umożliwiającej absolwentom pokrewnych kierunków studiów uzupełnienie posiadanej wiedzy o zagadnienia specyficzne dla obszaru kwalifikacji pracownika socjalnego. Co za tym idzie – Ministerstwo proponuje dopisanie punktu 4 do prac nad zmianami do ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w art. 116 ust.1 po punkcie 3 w brzmieniu: „ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w szkole wyższej realizującej studia na kierunku lub z zakresu praca socjalna, po uprzednim ukończeniu studiów wyższych na jednym z kierunków, o których mowa w pkt. 3 lit. a-g”.

Dodanie powyższego przepisu spowoduje, że osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia na kierunku takim jak: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia i nauki o rodzinie, będą mogły uzyskać kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało także o zainicjowaniu projektów realizowanych ze środków unijnych, w ramach których przeprowadzono szkolenia specjalizacyjne dla pracowników socjalnych z całej Polski. Zwrócono także uwagę na wprowadzenie superwizji pracy socjalnej jako formę wsparcia i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Ministerstwo podjęło także liczne działania na rzecz zwiększenia liczby superwizorów pracy socjalnej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało również, że w projekcie nowelizowanej ustawy o pomocy społecznej planowane są:

  • W zakresie dodatkowego urlopu: nabycie uprawnień do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych zarówno przez pracowników socjalnych wykonujących pracę socjalną , jak i pracowników przeprowadzających rodzinne wywiady środowiskowe. Ponadto wymagany okres do uzyskania przez pracownika socjalnego dodatkowego urlopu zostałby skrócony z 5 do 3 lat
  • W zakresie dodatku do wynagrodzenia: wypłacanie dotychczasowego comiesięcznego dodatku zarówno pracownikom socjalnym wykonującym pracę socjalną , jak i pracownikom przeprowadzającym rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki
  • W zakresie awansu zawodowego wprowadzenie obowiązku dokonywania przez bezpośredniego przełożonego raz na dwa lata pisemnej oceny okresowej pracownika socjalnego, a także obowiązku nadawania mu wyższego stopnia awansu zawodowego po dwóch następujących po sobie pozytywnych ocenach okresowych
Sob., 14 Mrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Węgrzyn