Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

40 mln zł na aktywizację społeczną seniorów

40 mln zł na aktywizację społeczną seniorów fotolia.pl

Program Aktywności Społecznej Osób Starszych ma na celu poprawę jakoś życia i aktywności seniorów. Program zakłada dofinansowanie różnego rodzaju zajęć edukacyjnych, artystycznych, sportowych, czy też warsztatów i integracji międzypokoleniowej. Na realizację tego zadania w budżecie państwa przewidziano 40 mln zł.

Program kierowany jest do lokalnych organizacji pozarządowych, organizacji wyznaniowych, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością działających na rzecz osób starszych.

Podmiot uprawniony do realizacji zadań w ramach programu ASOS może złożyć jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Wysokość dotacji, o która można się ubiegać wynosi od 20 tys. zł do 200 tys. zł. Podmioty składające oferty zobowiązane są do przedstawienia wkładu własnego – finansowy lub osobowy – w wysokości co najmniej 10 proc. wartości dotacji.

Oferty można składać w dniach od 8 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. do godz. 16 w wersji elektronicznej poprzez Generator Ofert na stronie www.asos2020.mrpips.gov.pl.

Istnieją cztery priorytety, w ramach których można ubiegać się o dofinansowanie:

  • Edukacja osób starszych.
  • Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz – i międzypokoleniową.
  • Partycypacja społeczna osób starszych.
  • Usługi społeczne dla osób starszych.

Dotacja może zostać przeznaczona na:

  • zwiększenie różnorodności i poprawę jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych;
  • tworzenie warunków dla integracji wewnątrz – i międzypokoleniowej osób starszych z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury społecznej oraz potencjału intelektualnego seniorów;
  • rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnienie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej;
  • zwiększenie dostępności, podniesienie usług społecznych oraz wspierania działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji.

Źródło: MRPiPS

Pt., 17 St. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Węgrzyn