Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Trzynasta emerytura także w przyszłym roku

Trzynasta emerytura także w przyszłym roku fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, czyli trzynasta emerytura, która zgodnie z projektem ma w Polsce zagościć już na stałe.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne ma przysługiwać w wysokości najniższej emerytury, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Obecnie jest to kwota 1100 zł brutto.

Rozwiązanie to będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych. Projekt ustawy nie obejmuje sędziów przechodzących lub przeniesionych w stan spoczynku oraz prokuratorów w stanie spoczynku, ponieważ nie mają oni statusu emeryta lub rencisty.

Tak jak poprzednio dodatkowe świadczenie ma być wolne od egzekucji. Dodatkowe świadczenie nie będzie wliczane do dochodu i przychodu. Proponuje się, by dodatkowe roczne świadczenia pieniężne zostały wypłacone z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w kwietniu, z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty w maju. Decyzje w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będą wydawać i świadczenie to wypłacać będą właściwe organy emerytalno-rentowe.

Prognozowany koszt wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2020 r. ma wynieść ok. 11,75 mld zł. Koszty obsługi dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego prognozuje się na poziomie 0,5% kwoty przeznaczonej na wypłatę tego świadczenia.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne oraz koszty jego obsługi wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego mają być finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego, natomiast dodatkowe roczne świadczenie pieniężne oraz koszty jego obsługi wypłacane przez Zakłady Emerytalne finansowane są z odrębnych części budżetowych pozostających w dyspozycji właściwych Ministrów.

Z całością projektu można zapoznać się tutaj.

Pt., 27 Gr. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek