Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Co ze zmianami w świadczeniach pielęgnacyjnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych…?

Co ze zmianami w świadczeniach pielęgnacyjnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych…? fotolia.pl

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej wystąpiła do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o pilną zmianę i pytaniem o stan prac nad zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21.10.2014 r., sygn. akt K 38/13, w którym to Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że: „art. 17 ust. 1b u.ś.r. w punkcie 1 w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji”.

Konsekwentnie za wskazanym pytaniem Federacja zadaje kolejne, tj. o termin złożenia projektu zmiany ww. ustawy.

Pytanie Federacji zdaje się być niezwykle istotne z uwagi na termin samego orzeczenia ww. wyroku. Zapadł on dnia 21 października 2014 r. jednak do chwili obecnej nie podjęto dostrzegalnych czynności w tej sprawie. Odpowiedź na wskazane pytania jest niezwykle istotna dla samych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej stoi na stanowisku, że Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej powinno niezwłocznie wprowadzić zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, dostosowując obecny stan prawny do ww. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

W Praktyce jednostki organizacyjne pomocy społecznej, a także jednostki samorządu terytorialnego prowadząc postępowania administracyjne w zakresie przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych dla osób uprawnionych – narażają się na negatywne konsekwencje związane z bezpośrednim stosowaniem ww. wyroku TK, co kwestionowane jest przez Wojewodów jako organy nadzoru lub z niezastosowaniem się do ww. orzeczenia, co z kolei zwykle skutkuje uchyleniem decyzji odmownych przez właściwe sądy administracyjne.

Źródło: ops.pl; PFZPSiPS

Pt., 27 Gr. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska