Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Likwidacja stanowiska zastępcy dyrektora PUP

Likwidacja stanowiska zastępcy dyrektora PUP fotolia.pl

Przepis art. 9 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 7 pkt 4 ustawy o pracownikach samorządowych nie zobowiązują organów powiatu do utworzenia stanowiska zastępcy dyrektora w powiatowym urzędzie pracy. Na ich podstawie nie można też kwestionować - w sposób zasadny - uprawnienia zarządu powiatu do likwidacji omawianego stanowiska. Tak wynika z postanowienia WSA w Opolu z 12 listopada 2019 r. sygn. II SA/Op 235/19.

Sąd wskazał, że art. 9 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. nie wynika dla organu w tym zakresie żaden obowiązek, ponieważ mocą tej regulacji ustawodawca przyznał dyrektorowi powiatowego urzędu pracy jedynie kompetencję do powołania i odwołania swoich zastępców, o ile oczywiście takie stanowisko pracy zostało przewidziane w regulaminie organizacyjnym urzędu. Z kolei art. 7 pkt 4 ustawy o pracownikach samorządowych. wskazuje organ właściwy do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników samorządowych. Przepis ten nie wypowiada się zatem w zakresie uprawnień do kształtowania struktur organizacyjnych danej jednostki. Przytoczone przez skarżącego regulacje odnoszą się więc do sytuacji, gdy w danym urzędzie stanowisko zastępcy dyrektora zostało utworzone. Natomiast strukturę urzędu, w tym wykaz stanowisk, określa zarząd powiatu w stosownym regulaminie.

Również Sąd, działając z urzędu, nie znalazł innej normy prawnej nakazującej wprowadzenie do regulaminu organizacyjnego urzędów pracy stanowiska zastępcy dyrektora.

Źródło: CBOSA

Sob., 28 Gr. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel