Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dziecko pod opieką naprzemienną a 500+

Dziecko pod opieką naprzemienną a 500+ fotolia.pl

Zaliczenie dziecka jednocześnie do odrębnych rodzin obojga rodziców może nastąpić tylko wówczas, gdy jest ono pod opieką naprzemienną obojga rodziców zgodnie z orzeczeniem sądu. W razie braku takiego orzeczenia nie można tego rodzaju opieki domniemywać w toku postępowania o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego. Organy administracyjne nie są też uprawnione do badania, w jaki sposób w danym przypadku jest faktycznie sprawowana opieka nad dzieckiem- tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, sygn. IV SA/Po 527/19.

W niniejszej sprawie ojciec wniósł o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na syna, jako na drugie dziecko w rodzinie. Decyzją Burmistrz Gminy odmówił przyznania przedmiotowego świadczenia ustalając, że w skład rodziny wnioskodawcy w rozumieniu art. 2 pkt. 16  ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, nie wchodzi drugie dziecko, albowiem zgodnie z postanowieniem sądu wydanego w trybie tymczasowego udzielenia zabezpieczenia postępowania w sprawie o rozwód, powierzono ojcu opiekę nad młodszym synem, a matce opiekę nad starszym synem. Organ wskazał, że dziecko, które nie zamieszkuje wspólnie z wnioskodawcą nie wchodzi w skład jego rodziny.

W odwołaniu wnioskodawca zarzucił, że wskazane przez organ postanowienie jest tylko tymczasowe do czasu wydania opinii biegłych i wyroku rozwodowego, natomiast on nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi.

Sąd zważył co następuje. Świadczenie wychowawcze kierowane jest do rodzin mających na utrzymaniu dzieci, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb ich życiowych i wychowywaniem. Skoro zatem świadczenie wychowawcze ma stanowić wsparcie państwa w wychowywaniu dzieci, to istotne dla ustalenia prawa do świadczenia jest, czy matka, ojciec, opiekun faktyczny albo opiekun prawny dziecka faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Przepis art. 2 pkt. 16  ustawy wyraźnie nakazuje, aby za członka rodziny uznawać jedynie tego z rodziców dziecka, który wspólnie zamieszkuje z tym dzieckiem i na którego utrzymaniu dziecko to pozostaje. Skoro zatem ze skarżącym zamieszkuje tylko młodszy syn, to w świetle ustawy nie przysługuje skarżącemu świadczenie wychowawcze na drugie dziecko.

Źródło: CBOSA

Pon., 25 Lst. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek