Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Świętokrzyskie. Pieniądze na usługi społeczne

Świętokrzyskie. Pieniądze na usługi społeczne fotolia.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, świętokrzyskiego RPO. Samorządy mają czas na złożenie wniosku do 10 stycznia 2020 r. Grupami docelowymi projektów konkursowych mają być osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w tym rodziny i dzieci, oraz osoby związane ze świadczeniem usług społecznych.

Na co można pozyskać dofinansowanie?

Wnioskodawcy mogą kierować na konkurs przedsięwzięcia odpowiadające trzeb rodzajom działań. Po pierwsze, profilaktyce społecznej skierowanej do dzieci i rodzin w ramach działalności placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych. Drugim rodzajem finansowanych działań może być wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, tj. działania asystenta rodziny, grupy wsparcia, interwencja kryzysowa, warsztaty i poradnictwo dla rodzin, w tym m.in. specjalistyczne, terapeutyczne i prawne (poradnictwo prawne i obywatelskie świadczone w oparciu o zdiagnozowane, indywidualne potrzeby uczestników może być realizowane tylko jako integralna część kompleksowego projektu). Trzecim rodzajem działań jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych. Ale działanie te muszą być realizowane łącznie - z działaniami pierwszego albo drugiego typu.

Ile można pozyskać?

Na konkurs kwalifikują się projekty o wartości 100 tys. euro lub niższej. Na wsparcie projektów zarząd województwa przeznaczył 4 mln zł. Wnioskodawca może liczyć na dofinansowanie maksymalnie do 92,5 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Przy czym władze województwa informują, że istnieje możliwość sfinansowania wkładu własnego w pełnej wysokości przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe, a skierowanych do osób z niepełnosprawnościami.

Z dokumentacją konkursową można zapoznać się tutaj. 

Pt., 8 Lst. 2019 0 Komentarzy
Jarosław Komża
Redaktor Jarosław Komża