Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Europejski Dzień Równej Płacy. Jak sytuacja wygląda w Polsce?

Europejski Dzień Równej Płacy. Jak sytuacja wygląda w Polsce? fotolia.pl

Nierówności płacowe między kobietami i mężczyznami są faktem. Każdego roku, Komisja Europejska na podstawie danych Eurostatu ustanawia Dzień Równej Płacy, który jest umowną datą, od której kobiety w Europie do końca roku kalendarzowego pracują za darmo, podczas gdy mężczyźni wciąż dostają wynagrodzenie. W tym roku dzień ten przypadł 4 listopada.

Zgodnie z danymi Europejskiego Urzędu Badań Statystycznych Eurostat, Polska znajduje się w czołówce państw z najniższym wskaźnikiem nierówności płacowych ze względu na płeć. Luka płacowa w naszym kraju liczona jako różnica średniej stawki godzinowej brutto między mężczyznami i kobietami w polskiej gospodarce wynosi 7,2% na niekorzyść kobiet, podczas gdy średnia różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na poziomie UE-28 wynosi 16,2% na niekorzyść kobiet.

Występowanie powyższych nierówności spotyka się jednak ze sporym brakiem akceptacji. 90% Europejczyków oraz 81% Polaków uważa, że nie jest akceptowalne, aby kobiety otrzymywały niższą płacę niż mężczyźni za taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości.

Nierówności w wynagrodzeniach u kobiet i mężczyzn wynikają z wielu czynników. Do głównych zalicza się odmienne wykształcenie i doświadczenie zawodowe, ale też dłuższe pozostawanie poza rynkiem pracy w przypadku kobiet, związane głównie z opieką nad dziećmi, a także szybsze przechodzenie przez kobiety na emeryturę.

By szybko i skutecznie móc zwalczyć nierówności płacowe wśród kobiet i mężczyzn Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało ogólnodostępną aplikację komputerową „Równość płac”. Dzięki niej w łatwy sposób oszacować można różnice w wynagrodzeniach pracowników z uwzględnieniem ich płci, wieku, wykształcenia oraz innych wybranych cech. Aplikacja ma za zadanie pomagać pracodawcom w kształtowaniu świadomej oraz niedyskryminującej ze względu na płeć polityki płacowej i jest dostępna tutaj. .

Czw., 7 Lst. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Węgrzyn