Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Karta Dużej Rodziny a ulga w opłatach za odpady

Karta Dużej Rodziny a ulga w opłatach za odpady fotolia.pl

Zarówno Karta Dużej Rodziny jak i ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie zawierają przepisów stanowiących ulgi w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkiwanych przez rodziny wielodzietne, czy też właścicieli będących w posiadaniu Karty Dużej Rodziny- tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, sygn. I SA/Gl 1329/17.

W niniejszej sprawie na terenie nieruchomości zamieszkiwały 3 osoby. Wobec braku złożenia przez skarżących deklaracji o ilości osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym, oraz braku jakichkolwiek dowodów, że w gospodarstwie tym odpady były zbierane selektywnie, organ w sposób uprawniony określił skarżącemu opłatę za gospodarowanie odpadami, przy zastosowaniu stawek dla nieselektywnego zbierania odpadów.

 Zdaniem skarżącego fakt posiadania Karty Dużej Rodziny uprawnia do skorzystania z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z zapisami uchwały, natomiast w ocenie organu odwoławczego, przesłanką zastosowania tej ulgi jest okoliczność zamieszkiwania nieruchomości przez rodzinę wielodzietną w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny, a nie samo jej posiadanie.

W drodze uchwały gminy zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne. Częściowe zwolnienie będzie natomiast przysługiwało w wysokości 20% stawki opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób selektywny.

Warunkiem skorzystania z 20% ulgi w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zamieszkiwanie nieruchomości przez rodzinę wielodzietną, a nie posiadanie Karty Dużej Rodziny.

Skoro zatem nieruchomość w okresie objętym zaskarżoną decyzją nie była zamieszkiwana przez rodzinę wielodzietną, skarżącemu nie przysługuje zwolnienie w opłatach za gospodarowanie odpadami.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Gliwicach z dnia 5 kwietnia 2018 r., sygn. I SA/Gl 1329/17.

Pt., 11 Prn. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek