Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmniejszenie zakresu usług opiekuńczych

Zmniejszenie zakresu usług opiekuńczych fotolia.pl

Treść wcześniejszej decyzji w sprawie przyznania usług opiekuńczych może mieć znaczenie dla oceny prawidłowości kolejnych decyzji administracyjnych wydanych w stosunku do tej samej osoby. Jeżeli organ decyduje się na istotne zmniejszenie zakresu usługi powinien wykazać, że sytuacja osoby uprawnionej poprawiła się. Taki wniosek wynika z uzasadnienia wyroku WSA w Gdańsku z 12 września 2019 r. sygn. III SA/Gd 300/19.

Zdaniem Sądu w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ odwoławczy nie wyjaśnił w sposób wystarczający, z jakich przyczyn uznał za zasadne przyznanie skarżącej pomocy w postaci usług opiekuńczych w wymiarze 20 godzin tygodniowo od stycznia 2019 r. w sytuacji, gdy w okresie wcześniejszym skarżącej przyznano tę pomoc w wymiarze dwukrotnie wyższym, tj. 40 godzin tygodniowo. Stan faktyczny sprawy nie został wyjaśniony w sposób pełny, albowiem niezbędne było ustalenie, czy sytuacja osobista, bytowa i zdrowotna skarżącej poprawiła się czy też zmieniła w sposób na tyle istotny, aby uzasadniało to zmniejszenie świadczonych na jej rzecz usług opiekuńczych.

W przedmiotowej decyzji nie omówiono ustaleń i wniosków wywiadu środowiskowego (aktualizacji) przeprowadzonego w grudniu 2018 r. r., podczas gdy z art. 106 ust. 4 ustawy wynika, że przeprowadzenie wywiadu środowiskowego ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia podstawy faktycznej rozstrzygnięcia. Zdaniem Sądu było to niezbędne dla prawidłowego załatwienia sprawy, albowiem rozstrzygnięcie podjęte przez organy było mniej korzystne dla skarżącej, niż założony przez pracownika socjalnego plan pomocy i działań. W ocenie Sądu pracownik socjalny aktualizując wywiad środowiskowy uznał, że mimo zamieszkiwania skarżącej wraz z synem niezbędne będzie utrzymanie wymiaru 40 godzin usług opiekuńczych. Obowiązkiem organów było zatem szczegółowe i wyczerpujące uzasadnienie swego stanowiska, zgodnie z którym wystarczające dla skarżącej będzie przyznanie 20 godzin tychże usług.

Źródło: CBOSA

Sob., 12 Prn. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel