Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowy dom dziennej opieki medycznej już otwarty

Nowy dom dziennej opieki medycznej już otwarty fotolia.pl

W Wągrowcu otwarto pierwszy w Wielkopolsce Dzienny Dom Opieki Medycznej. W ciągu dwóch lat wsparcie otrzyma w nim 230 niesamodzielnych osób starszych z siedmiu gmin powiatu wągrowieckiego, w tym 57 mieszkańców miasta.

Łącznie projekt obejmie swoim zasięgiem 265 niesamodzielnych osób starszych i ich 265 opiekunów faktycznych i ma na celu skrócenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji, ale także rozwój nowych form dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi, poprawę stanu ich zdrowia oraz rozwój wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych (edukacja, wsparcie psychologiczne).Czas po

bytu w DDOM będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie będzie krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych. DDOM ma funkcjonować przez cały rok, przez wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb pacjentów i ich rodzin. W skład jego personelu wchodzą lekarze specjaliści w dziedzinie geriatrii, neurologii, kardiologii, psychiatrii oraz rehabilitacji medycznej, pielęgniarka, fizjoterapeuta, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, a także psycholog i psychoterapeuta.

Po opuszczeniu DDOM, w którym jednocześnie przebywać będzie maksymalnie 25 pacjentów, jego pacjenci będą mogli korzystać z dalszego wsparcia w formie usług opiekuńczych i rehabilitacji, realizowanych w Centrum Wsparcia Opiekunów w ich gminie w Mieszkaniu Wspomaganym albo bezpośrednio w miejscu zamieszkania.

Dodatkowo usługami opiekuńczymi w formie Hospicjum Domowego zostaną objęte 23 osoby, a w formie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej – 12 osób.   

Wsparcie skierowane jest w szczególności do niesamodzielnych osób powyżej 60. (kobiety) i 65. (mężczyźni) roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a nie wymaga przy tym całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego. Skierowania na wsparcie dokonują lekarz prowadzący leczenie szpitalne albo lekarz podstawowej opieki medycznej.

Źródło: www.wagrowiec.eu

Pt., 13 Wrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek