Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ilu Polaków pracowało w 2018 roku?

Ilu Polaków pracowało w 2018 roku? fotolia.pl

Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne dane dotyczące pracujących i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 roku. O 2% wzrosła ogólna liczba pracujących w stosunku do 2017 r.

Na koniec 2018 r. liczba osób pracujących w gospodarce narodowej ukształtowała się na poziomie 10,6 mln osób. Najwyższy wzrost liczby osób pracujących  zanotowano w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 5,2%), informacja i komunikacja (4,8%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 4,5%). Spadek zaobserwowano w następujących sekcjach: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 0,3%) oraz administrowanie i działalność wspierająca (o 2,2%).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło 4585,03 zł, co oznacza wzrost o 7% w stosunku do roku 2017. Największy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto zanotowano w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (o 10,7%), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (o 10,3 %) oraz administrowanie i działalność wspierająca (o 8,3%). Najmniejszy natomiast w sekcjach: pozostała działalność usługowa (2,6%) oraz administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenie społeczne (o 4,7%).

W 2018 r. płaca minimalna brutto została ustalona na 2100 zł. W porównaniu do 2017 r. wzrosła ona o 100 zł tj. 5%. Minimalne wynagrodzenie stanowiło 46,2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto bez wypłat z zysku oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników jednostek sfery budżetowej osiągniętego w gospodarce krajowej w 2018 r.

Najwięcej zatrudnionych w 2018 r. pracowało w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe (2858,9 tys.), handel, naprawa pojazdów samochodowych (2412,4 tys.) oraz rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (2378,2 tys.). Najmniej osób zatrudnionych pozostawało w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (140,2 tys.), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (125,4 tys.).

Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (7980,97 zł), górnictwo i wydobywanie (7772,86 zł) oraz , wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (7430,31 zł). Na najniższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mogli liczyć pracownicy zatrudnieni w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (3029,13 zł), pozostała działalność usługowa (3387,92 zł) oraz administracja i działalność wspierająca (3431,50 zł).

Z całością raportu można zapoznać się tutaj.

Pt., 21 Czrw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek