Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Unikanie wywiadu środowiskowego

Unikanie wywiadu środowiskowego fotolia.pl

Rodzinny wywiad środowiskowy lub jego aktualizacja jest nieodzownym elementem postępowania prowadzącego do wydania decyzji przyznającej, lub odmawiającej przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Niemożność jego przeprowadzenia uniemożliwia organowi pomocowemu dokonanie oceny rzeczywistej sytuacji majątkowej, rodzinnej i bytowej osoby ubiegającej się o świadczenie. Ta obligatoryjna forma postępowania wyjaśniającego wymaga od strony szczególnej aktywności, bowiem z uwagi na charakter ustaleń odnoszących się do sfery ściśle osobistej, nie można jej zastąpić innymi środkami dowodowymi. Wyrok NSA z 6 czerwca 2019 r. sygn. I OSK 3598/18.

W skardze kasacyjnej zarzucono m.in., że organ nie informował skarżącej o skutkach nieprzeprowadzenia aktualizacji wywiadu środowiskowego, a także pozostawił pismo skarżącej bez odpowiedzi, czym pobawił ją czynnego prawa udziału w postępowaniu (w piśmie strona domagała się podania informacji o personaliach osób mających wywiad przeprowadzić oraz formułowała bliżej niesprecyzowane żądania dotyczące udziału Policji w czynnościach organów, uznając za nękanie fakt, że wywiad środowiskowy ma być przeprowadzony wobec niej i wobec jej męża tego samego dnia).

Sąd oddalając skargę kasacyjną wskazał, że  skarżąca, od wielu lat korzystająca z pomocy społecznej miała pełną świadomość roli wywiadu środowiskowego w postępowaniu o udzielenie pomocy społecznej. Strona prawidłowo została poinformowana o terminie przeprowadzenia wywiadu i w wyznaczonym dni nie było jej w domu. Organy nie miały nie miały obowiązku ustalania przyczyn postępowania skarżącej, uniemożliwiającego przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Sąd podkreślił, że skarżąca nie wykazuje nieporadności i braku konsekwencji w dochodzeniu zgłaszanych przez siebie żądań wobec organu pomocy społecznej. Skoro skarżąca jest w stanie kierować swoimi sprawami, co przejawia się w precyzyjnym określeniu jej aktualnych potrzeb bytowych oraz ich dochodzeniu w stosownym trybie, to uniemożliwienie organowi przeprowadzenia wywiadu środowiskowego należało ocenić w kategoriach braku chęci współpracy wnioskodawczyni z organem pomocy społecznej.

Źródło: CBOSA

Sob., 22 Czrw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel