Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ulgowe przejazdy dla bezrobotnych

Ulgowe przejazdy dla bezrobotnych fotolia.pl

Rada Miasta w drodze uchwały ws. ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym, uzależniła uprawnienie do korzystania przez bezrobotnych z bezpłatnych przejazdów od zameldowania na pobyt stały w Mieście (na prawach powiatu) lub w Gminie, z którą owe Miasto zawarło porozumienie międzygminne. Co na to sądy administracyjne?

Sąd pierwszej instancji za zasadny uznał zarzut naruszenia zasady równości z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, a to w związku z zasadą praworządności z art. 7 Konstytucji RP. Podzielił zdanie Skarżącego co do tego, Rada wprowadziła niedozwolone zróżnicowanie sytuacji prawnej bezrobotnych mieszkańców zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy: z jednej strony przyznając im uprawnienia do ulgowych przejazdów komunikacją publiczną, a z drugiej zawężając w sposób niezasadny i niekonsekwentny krąg tych osób do zameldowanych na pobyt stały w Mieście. Zdaniem Sądu skoro sporny przepis, w sposób niczym nieuzasadniony, traktuje nierówno adresatów normy (bezrobotnych), różnicując ich sytuację bez zachowania cech relewantnych, należało stwierdzić jego nieważność odwołując się do art. 94 ust. 1 ustawy gminnej.

Rada wniosła skargę kasacyjną.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego Sąd I instancji miał wszelkie podstawy do uznania zarzutu naruszenia zasady równości wyrażonej w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Jak wskazał NSA, Sąd I instancji dokonał analizy wskazanych warunków i prawidłowo doszedł do zaprezentowanego głównego wniosku. 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lutego 2019 r., I GSK 2916/18

Źródło: CBOSA

Sob., 25 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel