Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Koniec profilowania bezrobotnych

Koniec profilowania bezrobotnych fotolia.pl

Senat zatwierdził 9 maja nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, uchwaloną przez Sejm 26 kwietnia. Ustawa przewiduje rezygnację z przepisów zobowiązujących powiatowe urzędy pracy do ustalania profilu pomocy dla każdego bezrobotnego, a także doprecyzowanie dotychczasowych przepisów dotyczących przygotowania i realizacji indywidualnego planu działania.

Konieczność wprowadzenia zmian wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 czerwca 2018 r. Trybunał orzekł, że sposób ustalania profilu pomocy powinien zostać określony w ustawie. Za zmianą opowiadały się również powiatowe urzędy pracy oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a także Najwyższa Izba Kontroli oraz organizacje pozarządowe. Ustawa wchodzi w życie 14 czerwca br.

W projekcie ustawy resort pracy zrezygnował z przepisów aktualnie nakładających obowiązek profilowania pomocy dla każdego bezrobotnego. Po uchwaleniu zmian powiatowy urząd pracy będzie mógł zastosować wobec bezrobotnego wszystkie formy pomocy przewidziane w ustawie o promocji zatrudniania, bez ograniczeń wynikających z ustalonego dla niego profilu pomocy. W projekcie doprecyzowano także dotychczasowe przepisy dotyczące przygotowania i realizacji tzw. indywidualnego planu działania. Chodzi o to, by pomoc udzielana przez urzędy pracy w ramach takiego planu dostosowana była do indywidualnych potrzeb i możliwości bezrobotnego lub poszukującego pracy, z uwzględnieniem jego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz możliwości podjęcia pracy lub działalności gospodarczej. Określono również, że plan podlega modyfikacji stosownie do zmieniającej się sytuacji bezrobotnego lub poszukującego pracy. Projekt zobowiązuje też powiatowe urzędy pracy do stałego monitorowania sytuacji i postępów w realizacji działań przewidzianych w IPD poprzez kontakt z bezrobotnym lub poszukującym pracy co najmniej raz na 60 dni (kontakt może być realizowany w formie spotkania, rozmowy telefonicznej lub wymiany informacji drogą elektroniczną lub pocztową).

Pt., 17 Mj. 2019 0 Komentarzy
Jarosław Komża
Redaktor Jarosław Komża