Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Posiadanie rodziny jako przesłanka odmowy umieszczenia w DPS

Posiadanie rodziny jako przesłanka odmowy umieszczenia w DPS fotolia.pl

Posiadanie rodziny nie jest przesłanką do wydania decyzji o odmowie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej - tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, sygn. II SA/Łd 1004/16.

W niniejszej sprawie Burmistrz decyzją odmówił skierowania kobiety do Domu Pomocy Społecznej. W odwołaniu od tej decyzji opiekun prawny kobiety wniósł o jej uchylenie i  wskazał, że posiada zgodę Sądu Rodzinnego na umieszczenie siostry w DPS a proponowane alternatywne formy pomocy kobiecie, nie zaspokajają jej potrzeb medycznych.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło, że kobieta spełnia ustawowe kryteria do skierowania jej do domu pomocy społecznej. Jednakże przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) wskazują jeszcze na dalsze przesłanki, a mianowicie fakt, że do domu opieki społecznej kieruje się osobę, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Natomiast siostra wnioskodawczyni ma zapewnione bardzo dobre warunki lokalowe, prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z opiekunem prawnym. Organ podkreślił, iż dom opieki społecznej jest absolutną koniecznością w sytuacji, gdy żadne inne rozwiązania nie są możliwe do zastosowania. W rozpatrywanej sprawie taka alternatywa jest i ośrodek chce przeznaczyć na to wsparcie środki, a tylko opiekun nie chce z nich skorzystać.

Kobieta wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, która uznana została za zasadną. W niniejszej sprawie Sąd wskazał, że nie ma wątpliwości, że ze wszech miar pożądane jest, aby osoba była w potrzebie otoczona stałą opieką rodziny, ale równie oczywiste jest stwierdzenie, że nie zawsze jest to możliwe, czego dowodzi choćby uchwalenie ustawy o pomocy społecznej. Ustawa ta reguluje właśnie sytuacje trudne, gdy naturalne otoczenie najbliższej rodziny z jakichkolwiek.

Ustawa nie uzasadnia tezy, że istnieje sztywna, bezwzględnie obowiązująca hierarchia form opieki nad osobami potrzebującymi, która nakazywałaby w każdym pojedynczym przypadku stosowanie ściśle ustalonej kolejności form opieki.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 marca 2017 r., sygn. II SA/Łd 1004/16.

Źródło: CBOSA

Sob., 11 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek