Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Blisko 100 mln zł dla zagrożonych wykluczeniem

Blisko 100 mln zł dla zagrożonych wykluczeniem fotolia.pl

Kolejny konkurs dedykowany małopolskim placówkom wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży cieszył się dużym zainteresowaniem. Złożono 53 wnioski, Zarząd Województwa Małopolskiego zwiększył pulę środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a dofinansowanie otrzyma 35 projektów, których łączna wartość wynosi prawie 97 mln zł.

Blisko 8 tysięcy dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich rodziców otrzyma pomoc dzięki środkom pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Z konkretnej pomocy, edukacyjnych zajęć, a także fachowego poradnictwa skorzystają podopieczni 169 placówek wsparcia dziennego.

Bony gwarantujące przyznanie unijnych dotacji przedstawicielom samorządów i instytucji przekazał wicemarszałek Łukasz Smółka.

O dofinansowanie projektu w ramach konkursu mogły ubiegać się następujące podmioty: JST, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe, organizacje non-profit, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, podmioty ekonomii społecznej, instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne oraz przedsiębiorcy.

35 nowo wybranych projektów oznacza 169 placówek, w których opieką zostanie objętych ponad 8 tys. osób – dzieci, młodzieży i ich rodziców, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Na pomoc mogą liczyć również osoby z niepełnosprawnościami oraz ci, którzy korzystają z pomocy żywnościowej.

Nowe świetlice powstaną w 15 powiatach Małopolski, w tym w Limanowej, Nowym Sączu i Krakowie. Wsparcie otrzymają także placówki już istniejące. Najwięcej projektów zostanie zrealizowanych w powiecie olkuskim (sześć) oraz gorlickim i limanowskim (po cztery).

Zajęcia w placówkach zostaną zorganizowane na podstawie indywidualnych planów wsparcia, opracowanych z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji, potrzeb dziecka oraz jego rodziny.

W przypadku placówek prowadzonych w formie opiekuńczej oferta usług obejmie w szczególności opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego poprzez zabawę i zajęcia sportowe. Placówki prowadzone w formie specjalistycznej będą koncentrowały się na zajęciach socjoterapeutycznych dla najmłodszych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych, a także na realizacji programów indywidualnych. Z kolei placówki prowadzone w formie podwórkowej zapewnią działania animacyjne i socjoterapeutyczne.

Dzięki szerokiemu wachlarzowi zajęć dzieci i młodzież będą mogły rozwinąć swoje kluczowe kompetencje, w szczególności w zakresie porozumiewania się w językach obcych, kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, a także informatyczne i te związane z przedsiębiorczością.

Źródło: malopolska.pl

Pt., 26 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska