Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Karta parkingowa nie tylko dla niepełnosprawnych

Karta parkingowa nie tylko dla niepełnosprawnych fotolia.pl

Prywatny całodobowy ośrodek dla niepełnosprawnych może pełnić te same funkcje co dom pomocy społecznej. Może to zatem uzasadniać przyznanie kart parkingowych pojazdom wykorzystywanym na potrzeby jego mieszkańców – tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, sygn. III SA/Wr 7/18.

Przedsiębiorca prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym zwrócił się do starostwa o wydanie karty parkingowej dla pojazdu należącego do ośrodka. Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wyjaśniła mu wówczas, że nie spełnia wymogów do jej otrzymania. Powołała się przy tym na rozporządzenie w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej. Na to rozstrzygnięcie przedsiębiorca odwołał się do WSA.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uwzględnił skargę przedsiębiorcy. Przypomniał, że kartę parkingową wydaje się m.in. placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Karta umożliwia kierującemu pojazdem, który jest nią oznaczony nie stosowanie się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju.

Rozważając zasadność określonego w rozporządzeniu katalogu placówek, sąd nie zgodził się, iż tylko domy pomocy społecznej mogą zajmować się opieką nad osobami niepełnosprawnymi mającymi znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Funkcje tego typu mogą być bowiem realizowane również przez placówki prowadzące działalność gospodarczą polegającą na zapewnianiu całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku i działającym w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej. Dodał, że zakres świadczonych przez takie placówki usług opiekuńczych i bytowych nie różni się przy tym od tego rodzaju usług świadczonych przez domy pomocy społecznej. Jego zdaniem całkowite pominięcie tego rodzaju placówek w rozporządzeniu jest niezrozumiałe i niezgodne z treścią delegacji ustawowej, niezależnie od tego czy zajmują się one opieką lub rehabilitacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. 

Biorąc pod uwagę, że ośrodek skarżącego zapewnia pensjonariuszom podobne świadczenia jak dom pomocy społecznej, mógłby ubiegać się o wydanie karty parkingowej dla pojazdów z których placówka korzysta. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2018 r., sygn. III SA/Wr 7/18.

Źródło: CBOSA

Niedz., 28 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek