Prezydent podpisał ustawę, która ułatwi osobom niepełnosprawnym dostęp do informacji

Prezydent podpisał ustawę, która ułatwi osobom niepełnosprawnym dostęp do informacji fotolia.pl

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ma ona ułatwić osobom niepełnosprawnym dostęp do informacji publicznych.

Ustawa ta jest jednocześnie wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Celem wspomnianej dyrektywy jest zapewnienie większej dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów realizujących zadania publiczne, w oparciu o wspólne dla wszystkich państw członkowskich UE, wymogi dostępności dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.

Zapewnienie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, oznacza spełnienie zasad Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0). Zgodnie z zasadami WCAG 2.0, podstawą jest dążenie do spełnienia czterech podstawowych kryteriów, których realizacja daje pewność, że osoby o różnych rodzajach niepełnosprawności (także te korzystające z narzędzi wspierających, ułatwiających im dostęp do informacji w postaci elektronicznej) będą mogły dotrzeć do prezentowanych treści.

Te cztery kryteria to:

  • funkcjonalność (by prezentowana informacja była w pełni dostępna zarówno za pomocą klasycznych metod, jak i możliwie najszerszej liczby narzędzi wspomagających),
  • kompatybilność (sposób prezentowania informacji powinien być zaprojektowany i wykonany tak, by umożliwiał współpracę z maksymalnie dużą gamą terminali użytkownika i narzędzi wspierających),
  • postrzegalność (prezentowanie informacji w sposób umożliwiający ich postrzeganie za pomocą różnych zmysłów),
  • zrozumiałość (zapewnienie, aby wszelkie prezentowane informacje, jak i sposób dotarcia do nich, były zrozumiałe dla każdego użytkownika). 

Nadzór nad stosowaniem przepisów ustawy sprawował będzie minister właściwy do spraw informatyzacji.

Źródło: prezydent.pl, razemztoba.pl

Pt., 19 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska