Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Warmińsko-mazurskie. Pieniądze na aktywizację społeczną

Warmińsko-mazurskie. Pieniądze na aktywizację społeczną fotolia.pl

Od 29 kwietnia do 12 lipca samorządy lokalne Warmii i Mazur będą mogły składać wnioski o dofinansowanie swoich działań aktywizujących osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem. Zarząd województwa ogłosił konkurs w ramach poddziałania 11.1.1 warmińsko-mazurskiego regionalnego programu operacyjnego. Konkurs podzielono na dwie rundy. Pierwsza od 29.04 do 17.05. Druga od 24.06 do 12.07.

Na co można otrzymać wsparcie?

Na konkurs kwalifikują się projekty dwóch typów. Po pierwsze, wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym. Po drugie, wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. centra integracji społecznej, klubu integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza).

W ramach pierwszego typu przedsięwzięć można zaplanować m.in. zajęcia rozwijające umiejętności i kompetencje społeczne osób z grupy docelowej, poradnictwo, czy usługi wspierające animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu, streetworkera, a także staże, praktyki, kursy zawodowe, zajęcia szkolne, programy korekcyjno-edukacyjne, finansowanie kosztów badan lekarskich. Natomiast w przypadku projektów drugiego typu możliwe jest finansowanie wsparcia świadczonego osobom z grupy docelowej w wymienionych podmiotach nowo utworzonych i istniejących.

Ile można pozyskać?

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95 proc. wydatków kwalifikowanych. Ogólna pula przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach konkursu wynosi 27 mln zł. Z dokumentacją konkursową można zapoznać się tutaj

Pt., 5 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża