Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Świadczenie pielęgnacyjne dla wszystkich opiekunów

Świadczenie pielęgnacyjne dla wszystkich opiekunów fotolia.pl

Sopocki MOPS, w imieniu prezydenta Miasta rozsyła do ośrodków pomocy społecznej w całej Polsce wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie stosowania przez nich świadczenia pielęgnacyjnego w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r.

Zgodnie z tym wyrokiem opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, niezależnie od wieku powstania niepełnosprawności, mają prawo do równego traktowania. Wyrok ten respektuje Miasto Sopot, co zostało negatywnie ocenione podczas kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wojewoda Pomorski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu części dotacji z budżetu Państwa, przekazanej na realizację zadań dotyczących wypłat świadczeń pielęgnacyjnych.

- Naszym zamiarem jest diagnoza sposobu postępowania w innych gminach oraz stosunek tych gmin do kwestii stosowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego – mówi Marlena Jasnoch, z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Na odpowiedź, zgodnie z przepisami, urzędy mają 14 dni. Do chwili obecnej (13.03) otrzymaliśmy ich niemal 100. Z uzyskanych informacji wynika, że praktyka realizowania świadczeń pielęgnacyjnych jest różnorodna. 34 ośrodki w ogóle nie wypłacają świadczeń pielęgnacyjnych opiekunom dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Wynika to jednak z braku osób zainteresowanych tym świadczeniem, gdyż nie wpłynęły do tych urzędów żadne wnioski o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Natomiast 58 ośrodków, z prawie 100 które już udzieliły odpowiedzi, wypłaca świadczenie pielęgnacyjne po odwołaniu do kolegiów odwoławczych lub sądów. Oznacza to, że w tych gminach opiekunowie osób z niepełnosprawnością bez względu na wiek powstania niepełnosprawności otrzymują świadczenie pielęgnacyjne podobnie jak w Sopocie. Różnica jest taka, że wszystkie te osoby musiały przejść proces odwoławczy, który z punktu widzenia osoby potrzebującej wsparcia, jest skomplikowany proceduralnie oraz czasochłonny.

Dotychczas uzyskaliśmy zapewnienie od dwóch gmin o stosowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w takim samym zakresie jak Miasto Sopot, czyli z pominięciem drogi odwoławczej. Urzędy wskazują też, że przyjęły praktykę stosowania wyroku Trybunału po szeregu odwołań od decyzji odmownych, gdyż orzecznictwo jednoznacznie wskazywało uznawanie wyroku TK jako obowiązującego.

Dane te wyraźnie pokazują, że ostateczne rozstrzygnięcie tych spraw jest jedno - opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnością otrzymują świadczenie pielęgnacyjne.

Zdecydowana większość pytanych gmin nie udzieliła dotychczas odpowiedzi na wystosowany wniosek, jednak do końca ustawowego terminu na odpowiedź pozostało jeszcze 6 dni.

- W tym miejscu pragniemy zmotywować zainteresowane gminy do przyłączenia się do naszego apelu o stworzenie mapy gmin na terenie Polski, które wypłacają świadczenie pielęgnacyjne bez względu na wiek powstania niepełnosprawności. Jest to dla nas ważne, ponieważ naszym zamierzeniem jest ugruntowanie wybranej przez Sopot drogi aby pokazać, że prawo opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami do świadczenia pielęgnacyjnego jest bezsprzeczne. Nakazywanie dochodzenia do tego poprzez odwołanie do sądów czy SKO uważamy za nieludzkie w odniesieniu do tej najsłabszej grupy społecznej jaką są osoby z niepełnosprawnością – podkreśla Marlena Jasnoch. Efektem podjętej przez nas decyzji o wypłacaniu świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego są jasne i sprawne postępowania administracyjne, ułatwiające klientom uzyskanie należnego im świadczenia.

Źródło: MOPS w Sopocie

Pt., 22 Mrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Dawid Kulpa