Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

„500+” także dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

„500+” także dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Od 1 lipca 2019 roku pieniądze mają być wypłacane także na dzieci umieszczone  w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Projektodawca proponuje przyznanie świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko w wieku do 18 roku życia, umieszczone w placówkach opiekuńczo- wychowawczych typu socjalizacyjnego, placówkach opiekuńczo- wychowawczych typu interwencyjnego, placówkach opiekuńczo- wychowawczych typu specjalistyczno- terapeutycznego, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych.

Dodatek ma być przyznawany na wniosek dyrektora placówki składany do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego ze względu na miejsce położenia placówki.

Dodatek zgodnie z zamysłem projektodawcy przeznaczony ma być w szczególności na rozwój zainteresowań oraz zwiększenie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Przeznaczenie to wynika przede wszystkim z faktu, że placówki zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, zdrowotne, edukacyjne i kulturalne swoich wychowanków w ramach średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w placówkach.

Ustalając średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym nie uwzględnia się dodatku w postaci świadczenia w kwocie 500 zł.

Dodatek oraz koszty obsługi związane z nim finansowane mają być w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi mają wynieść 1% otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy.

Z projektem ustawy można zapoznać się tutaj.

Niedz., 24 Mrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek