Koniec z profilowaniem bezrobotnych

Koniec z profilowaniem bezrobotnych fotolia.pl

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przekazało do opiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, likwidujący profilowanie osób bezrobotnych.

Obecnie obowiązujące przepisy profilują bezrobotnych na trzy grupy. Każdy profil dostosowany jest do sytuacji, potrzeb i możliwości przynależących do tych różnych grup. Konieczność wprowadzenia zmian wynika z wyroku trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2018 r., sygn. K 53/16. Trybunał Konstytucyjny orzekł w niniejszym wyroku niezgodność przepisów o profilowaniu osób bezrobotnych z artykułem 51 ust. 1 i 5 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.

Uzasadnienie wskazuje, że brak przepisów rozporządzenia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego określających sposób ustalania profilu pomocy oraz postępowanie w ramach profili pomocy w praktyce uniemożliwi stosowanie przepisu art. 33 ust. 2b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W związku z powyższym została podjęta decyzja o rezygnacji w całości z przepisów dotyczących profilowania pomocy w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Na decyzję o całkowitym zlikwidowaniu profilowania wpłynęły też wyniki badania przeprowadzonego wśród urzędów pracy. 44,6 proc. ankietowanych uznało, że profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych nie umożliwia im lepszego kierowania pomocy do bezrobotnych. Dużą grupę stanowiły również urzędy, którym trudno było wskazać na przydatność profilowania pomocy- 21,4 proc. Urzędy pracy wskazywały jednocześnie, że niezbędne jest wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących profilowania pomocy dla osób bezrobotnych 80,1 proc. 

Z projektem można zapoznać się tutaj. 

Sob., 16 Mrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek