Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Większe wsparcie dla niepełnosprawnych

Większe wsparcie dla niepełnosprawnych fotolia.pl

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziała większe wsparcie dla osób niepełnosprawnych w postaci programu finansowego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W tym roku ma to być 60 mln. złotych.

Rozwój usług opiekuńczych, a w szczególności specjalistycznych usług opiekuńczych, jest jednym z najważniejszych zadań w procesie wsparcia osób niepełnosprawnych i właśnie taki cel przyświecał autorom programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019 - podkreśliła minister.

Statystyki pokazują, że z roku na rok rośnie liczba osób korzystających z usług opiekuńczych. W roku 2017 w stosunku do roku 2016 było ich o 7 proc. więcej (liczba osób w gminach wiejskich, miejskich oraz miejsko-wiejskich, którym w drodze decyzji administracyjnych przyznano usługi opiekuńcze wzrosła w tym okresie z 94 209 w 2016 do 100 720 osób w roku 2017). Oznaczało to wzrost liczby tych świadczeń z 32 604 377 do 32 669 268. Wzrosły też środku przeznaczone na ten cel – o 25 proc. – z kwoty 433 148 183 zł do 540 761 097 zł.

Dzisiaj osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności jest w Polsce od blisko 820 tys. (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności 2018) do przeszło miliona (Elektroniczny Krajowy System Monitorowania i Orzekania o Niepełnosprawności).

W ramach programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019 gminy – bo to właśnie obowiązkiem gmin jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – mogą otrzymać wsparcie finansowe do 50 proc. kosztów realizacji takich usług – wyjaśnia szefowa resortu rodziny.

Wydatki będą kwalifikowane, jeśli zostaną poniesione w okresie realizacji zadania, czyli od 1 marca 2019 do 31 grudnia 2019 r. Gmina, składając do właściwego wojewody wniosek o przystąpienie do Programu, powinny uwzględnić w nim szczególnie przewidywaną liczbę osób niepełnosprawnych (do 75. r. życia oraz dzieci do 16. r. życia), którym świadczone będą usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, przewidywana liczba godzin takich usług oraz przewidywana kwota wsparcia. Następnie wojewoda, po weryfikacji wniosków, sporządza listę rekomendowanych wniosków i przekazuje ją do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Środki przewidziane na tegoroczną edycję programu to 60 mln zł.

Źródło: MRPiPS 

Sob., 9 Mrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek