Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wymóg współdziałania z pracownikiem socjalnym w ocenie NSA

Wymóg współdziałania z pracownikiem socjalnym w ocenie NSA fotolia.pl

Odmowa odpowiedzi na poszczególne pytania pracownika socjalnego, może zostać uznana za brak współdziałania z pracownikiem socjalnym, co z kolei stanowi wyrażoną w art. 11 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej przesłankę do wydania decyzji odmawiającej przyznania świadczenia z pomocy społecznej - tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Przedmiotowy wyrok zapadł w niniejszym stanie faktycznym. Decyzją Prezydent miasta odmówił skarżącemu przyznania zasiłku okresowego. Odmowa nastąpiła ze względu na brak współpracy strony z pracownikiem socjalnym w celu zebrania całego materiału dowodowego i ustalenia stanu faktycznego sytuacji materialnej rodziny. Skargę kasacyjną od wyroku WSA w Gliwicach złożył zainteresowany.

Naczelny Sąd Apelacyjny, wskazał, iż skarga ta nie zasługuje na uwzględnienie. W rozpoznawanej sprawie okoliczności mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy dotyczyły braku współdziałania skarżącego z pracownikiem socjalnym w celu ustalenia sytuacji materialnej rodziny skarżącego, co znalazło wyraz w jego pisemnym oświadczeniu, w którym podał, że nie będzie się ustosunkowywał do otrzymanych wyrównań świadczeń z ZUS.

Ponieważ ustalenie sytuacji osobistej oraz stanu majątkowego ma zasadnicze znaczenie dla możliwości pozytywnego rozpatrzenia wniosku osoby ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej, ustawodawca rygorystycznie podchodzi do kwestii współpracy osoby ubiegającej się o takie świadczenie z organem pomocy społecznej. Odmowa odpowiedzi na poszczególne pytania pracownika socjalnego, może zostać uznana za brak współdziałania z pracownikiem socjalnym, co z kolei stanowi wyrażoną w art. 11 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej przesłankę do wydania decyzji odmawiającej przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Zwrócić bowiem należy uwagę, że tylko należyte ustalenie stanu faktycznego sprawy może pozwolić organowi na wnikliwą ocenę sytuacji materialnej osoby zwracającej się o świadczenia z pomocy społecznej, a w konsekwencji - pozytywne rozpatrzenie jej wniosku.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 października 2018 r., sygn. I OSK 1156/18.

Źródło: CBOSA

Niedz., 17 Lt. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek