Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Warmińsko-mazurskie. Pieniądze na aktywizację społeczną

Warmińsko-mazurskie. Pieniądze na aktywizację społeczną fotolia.pl

Gminy i powiaty warmińsko-mazurskie od 18 lutego aż do lipca będą miały czas na złożenie wniosków o dofinansowanie swoich działań aktywizujących wybrane grupy lokalnych społeczności. Zarząd województwa ogłosił konkurs w ramach poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, warmisko-mazurskiego RPO. Konkurs podzielono na trzy rundy: pierwszą od 18.02 do 04.03, drugą od 15.04 do 06.05, trzecią od 10.06 do 08.07.

Na co można pozyskać dofinansowanie

Na konkurs kwalifikują się projekty dwóch typów. Po pierwsze - wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym. Tu przykładami działań mogą być: zajęcia umożliwiające rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, poradnictwo, wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, staże, praktyki, kursy, zajęcia szkolne, programy korekcyjne, finansowanie badań lekarskich. Po drugie na konkurs kwalifikują się projekty wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj.: CIS, KIS, ZAZ, WTZ oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem WTZ.

Ile można pozyskać

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu pierwszego typu wynosi 85 proc. wydatków kwalifikowalnych dla przedsięwzięć OPS i PCPR; 95 proc. dla pozostałych podmiotów publicznych i niepublicznych; a 85 proc. w przypadku projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe. Natomiast w przypadku projektów drugiego typu poziom dofinansowania wynosi 95 proc. wydatków kwalifikowanych oraz 85 proc. w przypadku projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe. Ogólna pula przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 14,5 mln zł.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć tutaj.

Sob., 19 St. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża