Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ruszył program „Posiłek w szkole i w domu”

Ruszył program „Posiłek w szkole i w domu” fotolia.pl

Od 1 stycznia ruszył program „Posiłek w szkole i w domu”. Jest to program mający nieść pomoc osobom starszym z niepełnosprawnościami oraz dzieci z ubogich rodzin. Program ten ma kosztować 550 mln zł rocznie.

Program jest wsparciem finansowym dla gmin w dożywianiu mieszkańców poprzez wydawanie posiłku bądź świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego na zakup posiłku bądź żywności oraz wydawanie produktów żywnościowych.

W ramach programu dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, mają otrzymać ciepły posiłek przygotowywany w szkolnej stołówce. Dzięki programowi ma zostać zwiększona kontrola nad jakością przygotowywanych posiłków w szkołach, produktów z jakich posiłki te są przygotowane oraz sposobu przygotowania jedzenia. Poprawie mają ulec standardy stosowane obecnie w stołówkach jak i doposażenie nowych miejsc przygotowywania posiłków.

Poprzez program mają zostać dofinansowane również posiłki dowożone osobom dorosłym, które nie są w stanie samodzielnie ich przygotować, ze względu np. na niepełnosprawność lub podeszły wiek, do miejsca zamieszkania.

Wojewoda będzie mógł zwiększyć kwotę proponowanej dotacji na ten cel do 5% dla gmin, które realizują dożywianie w bezpośrednio prowadzonych przez siebie stołówkach. Wojewoda będzie mógł także wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji do 5% z przeznaczeniem na dowóz posiłków w gminie, w szczególności dla osób starszych, niepełnosprawnych.

Program „Posiłek w szkole i w domu” realizowany będzie w latach 2019-2023 i zastąpi program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Swoim zasięgiem obejmie wszystkie województwa.

Źródło: www.gov.pl

Pt., 4 St. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek