Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rusza nowy program "Od zależności ku samodzielności"

Rusza nowy program fotolia.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs do Programu – „Od zależności ku samodzielności” edycja 2019 r. Oferty mogą składać zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i organizacje pozarządowe (o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dalej zwanej „u.d.p.p.i.o.w”) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.i.o.w, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Celem programu „Od zależności ku samodzielności” jest wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w przezwyciężeniu ich trudnej sytuacji życiowej. W 2019 roku na realizację programu przeznaczono 3 mln zł.

Idea programu odzwierciedla się w nazwie „Od zależności ku samodzielności”. Działania skierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi mają wesprzeć ich w codziennych działaniach, umocnić ich społeczną pozycję i wykorzystać możliwości.

W ramach programu wyróżniono IV moduły:

Moduł I – Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi
Ma na celu umożliwienie dostępu dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi do różnych usług np. okresowe zastąpienie w sprawowaniu funkcji rodzicielskich, inicjowanie grup samopomocowych rodziców.

Moduł II - Samopomoc
W tym module preferowane będą innowacyjne projekty wspierające działania zmierzające do rozwoju samopomocy osób chorujących psychicznie i osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz rodzin tych osób.

Moduł III – Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia
Ma na celu rozwój umiejętności, które przyczynią się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi

Moduł IV – Integracja i innowacyjność
W założeniu ma inicjować i wdrażać nowe formy wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza przez jednostki organizacyjne służb pomocy społecznej.

O środki mogą się starać:
Jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, organizując na obszarze swojego działania oparcie społeczne dla osób, które z powodu występujących u nich zaburzeń psychicznych mają trudności w życiu codziennym. Podmioty (z art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej), które mogą uczestniczyć w otwartych konkursach ofert o dofinansowanie programów i projektów, wynikających z lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Ważne daty
Oferty konkursowe można składać do 4 stycznia 2019 roku, do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce realizacji projektu.

Budżet
Kwota przeznaczona na realizację programu wyniesie w 2019 roku aż 3 mln zł. Na realizację projektu można pozyskać od 30 000 zł do 100 000 zł.

Nowy program „Od zależności ku samodzielności” zastąpi program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Z ogłoszeniem o konkursie, można zapoznać się pod adresem: www.gov.pl

Źródło: www.gov.pl

Sob., 22 Gr. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Dawid Kulpa