Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej

Zmiany w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej fotolia.pl

13 grudnia br. Komitet Społeczny Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował zmiany w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES).

Najważniejsze kierunki zaktualizowanego Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku to zwiększenie dostępności do usług społecznych, wsparcie grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem oraz spójne działanie na rzecz integracji zawodowej i społecznej. Aby program rozwoju społecznego był skuteczny musi być spójny, dlatego nowe propozycje wyznaczają kierunki zmian między innymi w zakresie opracowania projektu ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej.

Program, po zmianach ma obowiązywać trzy lata dłużej - do roku 2023. prowadzona została nowej kategoria i definicja ekonomii solidarnej, która obejmuje podmioty działające w celu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Katalog ważnych zmian zamykają te dotyczące kwestii finansowych. Nowy plan zakłada środki na działania, z których korzystać mogą podmioty ekonomii społecznej (PES) np. na realizację usług społecznych czy rewitalizację.

Prace nad zmianami KPRES rozpoczęły się w kwietniu 2017 r. W proces aktualizacji zaangażowani byli członkowie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, w tym przedstawiciele: ministerstw, urzędów centralnych, samorządów, partnerów społecznych. W efekcie wyróżniono cztery obszary działań: solidarna wspólnota lokalna, solidarny rynek pracy, konkurencyjna przedsiębiorczość społeczna oraz solidarne społeczeństwo.

W ramach solidarnej wspólnoty lokalnej opracowano: mechanizmy względnego pierwszeństwa PES w realizacji wybranych usług użyteczności publicznej m.in. na rzecz rodzin, osób z niepełnosprawnościami, starszych, niesamodzielnych.

Solidarny rynek pracy zakłada zwiększenie liczby wysokiej jakości miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach tego punktu do roku 2023 ma powstać 35 tyś. nowych miejsc pracy.

Konkurencyjna przedsiębiorczość społeczna- tutaj przewidziano rozwijanie systemu usług wsparcia i instrumentów zwrotnych (np. pożyczek) dla podmiotów ekonomii społecznej, przygotowanie zachęt podatkowych dla PES, a także wspieranie współpracy międzysektorowej oraz włączanie PES do systemu wsparcia i usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Natomiast solidarne społeczeństwo zakłada, działania związane z kształtowaniem pozytywnych postaw wobec ekonomii społecznej i solidarnej wśród młodzieży, a także upowszechnienie pozytywnego wizerunku ekonomii społecznej i solidarnej.

Źródło: www.gov.pl

Pt., 28 Gr. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek