Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowe obowiązki pracodawców „alimenciarzy”- poradnik kadrowej

Nowe obowiązki pracodawców „alimenciarzy”- poradnik kadrowej fotolia.pl

Po zaostrzeniu przepisów o odpowiedzialności karnej za uchylanie się od płacenia alimentów, rząd postanowił kontynuować walkę z tym zjawiskiem i wprowadzić nowe rozwiązania służące poprawie ściągalności alimentów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sumy wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych nie podlegają egzekucji. Ustawa zakłada umożliwienie organom egzekucyjnym prowadzenie egzekucji z otrzymywanych przez dłużników alimentacyjnych diet z tytułu podróży służbowych w wysokości do 50 proc. tych diet. Pozwoli to na umożliwienie prowadzenia egzekucji przez komorników sądowych z diet dłużników alimentacyjnych, których zatrudnienie wiąże się z odbywaniem podróży służbowych, np. kierowców zawodowych w ruchu międzynarodowym, którzy niejednokrotnie otrzymują minimalne wynagrodzenie za prace a jednocześnie otrzymują bardzo wysokie kwoty, często kilkukrotnie przekraczające bazową kwotę wynagrodzenie na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych.

Chociaż ustawodawca w uzasadnieniu, jako grupę docelową  nowych przepisów, umożliwiających egzekucję 50 proc. diet wskazał jedynie kierowców to przepisy te obowiązywały będą wszystkich pracowników, w tym także pracowników instytucji samorządowych i szeroko pojętej administracji, którzy w ramach obowiązków służbowych podróżują i otrzymują z tego tytułu diety.

Do obecnie obowiązującego art. 831 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, który wyklucza spod egzekucji sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych, dodaje się zastrzeżenie w § 1a, zgodnie z którym jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów to możliwym jest zajęcie egzekucyjne 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych.

W przypadku, gdy pracodawca nie wykonał obowiązku określonego w art. 881 § 3 i 4 tj. na wezwanie komornika wypłacił dłużnikowi (pracownikowi) poza częścią wolną od zajęcia wynagrodzenie i nie przekazał zajętego wynagrodzenia bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu albo nie przekazał zajętego wynagrodzenie komornikowi, w przypadku gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych, to zgodnie z przepisem art. 886 § 1 komornik wymierza na pracodawcę karę grzywny w wysokości do 5 000 zł. W obecnie obowiązujących przepisach, komornik wymierza grzywnę w wysokości do 2 000 zł. Przepis artykułu 886 § 1 wprowadza obowiązkowe wymierzenie powtórnej grzywny w przypadku gdy pracodawca nadal uchyla się od wyznaczonych czynności, określonych w art. 881 § 3 i 4, dotychczas przepis ten zakładał jedynie możliwość wymierzenia grzywny a nie jej obligatoryjne wymierzenie.

Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zmienia brzmienie art. 8 pkt, który zawiera wyłączenia podmiotowe z egzekucji, poprzez zmianę pkt. 10 niniejszego artykułu oraz dodanie pkt. 10a. Dotychczasowy przepis wyłączał spod egzekucji art. 8 pkt. 10 kwoty otrzymane na pokrycie wydatków służbowych, w tym kosztów podróży i wyjazdów, ustawodawca obecnie zastąpił go brzmieniem „kwoty otrzymane na pokrycie wydatków służbowych, w tym kosztów podróży i wyjazdów- jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z innych tytułów niż roszczenia z tytułu alimentów, w tym należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów”. Ustawodawca dodał także punkt 10 a o brzmieniu: „50% kwot diet otrzymanych na pokrycie wydatków służbowych, w tym kosztów podróży i wyjazdów- jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, w tym należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wpłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów”.

Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Źródło: www.orka.sejm.gov.pl

Sob., 29 Gr. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek