Zasiłek pielęgnacyjny jest wliczany do dochodu

Zasiłek pielęgnacyjny jest wliczany do dochodu fotolia.pl

Zasiłek pielęgnacyjny wlicza się do sumy miesięcznych przychodów stanowiących dochód w rozumieniu art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Ustawodawca bowiem nie wymienił zasiłku pielęgnacyjnego w art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, który zawiera enumeratywne wyliczenie przychodów, których nie wlicza się do dochodu. Wyrok WSA w Krakowie z 13 listopada 2018 r. sygn. III SA/Kr 964/18.

Sąd pokreślił, że takie stanowisko jest ugruntowane w orzecznictwie sądów administracyjnych (por. wyrok NSA z 2 marca 2017 r., I OSK 2654/15, Lex nr 2279346; wyrok WSA w Gliwicach z 9 maja 2017 r., IV SA/Gl 870/16, Lex nr 2288359; wyrok WSA w Łodzi z 28 listopada 2017 r., II SA/Łd 801/17, Lex nr 2415819, wyrok WSA w Białymstoku z 10 maja 2018 r., II SA/Bk 101/18, CBOSA). Wobec treści wskazanych powyżej przepisów organy nie mogły nie uwzględnić zasiłku pielęgnacyjnego przyznanego skarżącemu jako jego dochodu.

Źródło: CBOSA

Niedz., 25 Lst. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel