Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zasiłek celowy dla mieszkańca DPS-u

Zasiłek celowy dla mieszkańca DPS-u fotolia.pl

Pobyt w domu pomocy społecznej nie może więc pozbawiać jego mieszkańca prawa do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej na zasadach ogólnych, a art. 58 ustawy o pomocy społecznej nie stanowi samodzielnej podstawy odmowy świadczeń. Tak wynika z uzasadnienia wyroku WSA w Olsztynie z 9 października 2018 r. sygn. II SA/Ol 650/18.

W uzasadnieniu orzeczenia sąd wskazał, że domy pomocy społecznej zobowiązane są do pokrywania wydatków związanych z pobytem pensjonariusza w placówce. Placówkę taką obciążają więc wydatki dotyczące zapewnienia całodobowej opieki oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb społeczno-bytowych. O ile więc całodobowa opieka w całości powinna być finansowana przez placówkę, o tyle pozostałe potrzeby bytowe pensjonariusza zaspokajane są ze środków tej placówki tylko w niezbędnym zakresie.

Dalej sąd wskazał, że w przypadku więc, gdy pensjonariusz domu pomocy społecznej wnioskuje o przyznanie określonego w art. 36 świadczenia z pomocy społecznej, zawsze należy brać pod uwagę zakres i stopień zaspokojenia potrzeb wnioskodawcy przez dom, jak również to, że w zasięgu działania pomocy społecznej znajdują się tylko potrzeby niezbędne.

Źródło: CBOSA

Sob., 17 Lst. 2018 3 Komentarze Dodane przez: Bernadeta Skóbel

Komentarze

Antoni Chołodniak
0 # Antoni Chołodniak 2018-12-10 17:03
Tylko jedna i znacząca uwaga do powyższej treści informacji:
Z doświadczenia wiem od przeszło 40-tu laty, iż pensjonariusze DPS-ów nie są zorientowani w systemie prawnym.
Potrzebą jest pilne wdrożenie zmian w tym kierunku edukacyjnym.
| | |
Jacek
0 # Jacek 2018-12-16 05:34
Do kogo konkretnie składać wniosek o zasiłek celowy - do PCPR czy dyrekcji placóki DPS ?
| | |
Bernadeta
0 # Bernadeta 2018-12-17 13:18
Wniosek o zasiłek celowy składa się do gminnego ośrodka pomocy społecznej.
| | |