Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nieodpłatna pomoc prawna po nowemu (6)

Nieodpłatna pomoc prawna po nowemu (6) fotolia.pl

W tej części omówimy wymagania dotyczące posiadania umiejętności i doświadczenia przez osoby, które od 1 stycznia 2019 r. będą mogły świadczyć w punktach usługi nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zgodnie z niedawno dodanym art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie mogła świadczyć osoba, która ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

Do prowadzenia szkoleń oraz wydawania zaświadczeń są uprawnione związki stowarzyszeń, zrzeszających co najmniej siedem organizacji pozarządowych świadczących poradnictwo obywatelskie nieprzerwanie w okresie co najmniej siedmiu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uznanie za podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia lub kursu doszkalającego. Decyzję w tej sprawie wydaje Minister Sprawiedliwości (art. 11b ustawy). Aktualnie z informacji przedstawionej na stornie Ministra Sprawiedliwości poświęconej nieodpłatnej pomocy prawnej widnieje jeden podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia i kursu dokształcającego oraz wydawania zaświadczeń. (patrz https://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,11538,informacja-o-podmiotach-uprawnionych-do.html).

Jeżeli chodzi o samo szkolenie jego minimalny zakres obejmuje 70 godzin zajęć z zakresu poradnictwa obywatelskiego, z których co najmniej 15 godzin przeznacza się na zajęcia z zakresu metodyki pracy doradcy oraz co najmniej 20 godzin na zajęcia z zakresu poradnictwa dla osób zadłużonych. Szkolenie kończy się oceną wiedzy i umiejętności z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego. Po zakończeniu szkolenia podmiot prowadzący szkolenie wydaje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia osobom, które ukończyły je z oceną pozytywną.

Doradca jest obowiązany do uczestnictwa w kursie doszkalającym co najmniej raz w roku, począwszy od roku następnego po roku, w którym ukończył szkolenie albo uzyskał zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy  umiejętności. Kurs doszkalający obejmuje co najmniej 8 godzin zajęć z zakresu praktycznych aspektów związanych ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, w tym dotyczących poszczególnych jego dziedzin. Po zakończeniu kursu doszkalającego podmiot prowadzący kurs wydaje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie doszkalającym.

Wojewoda może wspierać organizację szkoleń oraz kursów doszkalających, w szczególności poprzez przekazywanie powiatom informacji o nich, udostępnianie tych informacji na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego lub udostępnianie sal wykładowych, pod warunkiem zapewnienia możliwości nieodpłatnego udziału w szkoleniach i kursach doszkalających pracowników urzędu wojewódzkiego lub starostwa powiatowego, których obowiązki służbowe wiążą się z wykonywaniem przez wojewodę lub starostę zadań wynikających z ustawy.

Sob., 20 Prn. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel