Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Usługi opiekuńcze z pomocy społecznej

Usługi opiekuńcze z pomocy społecznej fotolia.pl

Z uwagi na subsydiarny charakter pomocy społecznej, świadczenia z pomocy społecznej jakimi są świadczenia w formie usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi mogą być udzielone dopiero wówczas, gdy potrzeby dziecka nie zostałyby zaspokojone w ramach wsparcia przewidzianego w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 16 sierpnia 2018 r. sygn. II SA/Go 444/18.

W rozpatrywanej organ przyznał specjalistyczne usługi opiekuńcze jedynie w zakresie rehabilitacji fizycznej w wymiarze 8 godzin miesięcznie. W odwołaniu do SKO a następnie do sądu strona wskazywała, że postępowanie administracyjne miało dotyczyć przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii (rehabilitacji ruchowej, logopedii, terapii SI, pedagog).

Sąd orzekający w sprawie wskazał, że zgromadzony materiał dowodowy potwierdzał, że syn skarżącej korzysta ze wsparcia w ramach systemu oświaty w zakresie integracji sensorycznej, logopedy, pedagoga. Ma także możliwość korzystania ze specjalistycznych placówek oferujących tego typu wsparcie. W ocenie sądu organy administracji szczegółowo wyjaśniły motywy, jakimi kierowały się ograniczając przyznane specjalistyczne usługi opiekuńcze tylko do rehabilitacji ruchowej i usprawnienia zaburzeń organizmu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Źródło: CBOSA

Sob., 8 Wrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel