Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wzrosną świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Wzrosną świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów fotolia.pl

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Kwoty świadczeń rodzinnych zostaną podwyższone od 1 listopada 2018 r.

Zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł) – I etap podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego, a od 1 listopada 2019 r. będzie wynosiła 215,84 zł (wzrost o kolejne 31,42 zł) – II etap. Docelowo kwota tego zasiłku wzrośnie o ponad 40%.

Zwiększona zostanie również kwota zasiłku dla opiekuna i od 1 listopada 2018 r. wynosić będzie 620 zł (wzrost o 100 zł).

Jednocześnie rząd zdecydował, że kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, pozostaną na obecnie obowiązującym poziomie:

 • zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5 roku życia – 95 zł;
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 124 zł;
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 135 zł;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: do 5 roku życia – 90 zł, powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 110 zł;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł;
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł;
 • świadczenie rodzicielskie – 1 000 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem, również wysokości kryterium dochodowego, uprawniającego do zasiłku rodzinnego, pozostają na obecnie obowiązującym poziomie:

 • kryterium dochodowe ogólne – 674 zł;
 • kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł.

Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jest jednocześnie kryterium dochodowym warunkującym prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Kryterium dochodowe, uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, pozostaje na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. ma wynosić 1 922 zł.

Łączne koszty podwyższenia zasiłków: pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i dla opiekuna wyniosą:

 • 77,8 mln zł (listopad-grudzień 2018 r.), w tym 59,1 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego;
 • 522,1 mln zł w 2019 r., w tym 413,8 mln zł z uwagi na podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego;
 • 815,9 mln w 2020 r., w tym 709,3 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego.

Zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie po 12 latach. Kwota zasiłku pielęgnacyjnego ostatni raz podnoszona była w 2006 r. Podwyżka obejmować będzie ok. 912 tys. osób z niepełnosprawnością.

W przypadku świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych (specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna), podwyższenie kwot obejmie ok. 70 tys. osób. Kwoty tych świadczeń nie były podwyższone od dnia wejścia w życie regulacji wprowadzających te świadczenia, czyli od 1 stycznia 2013 r. w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz od 15 maja 2014 r. w przypadku zasiłku dla opiekuna.

Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, kryteria dochodowe uprawniające do: zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, a także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz wysokości świadczeń rodzinnych (z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego) – są weryfikowane co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Weryfikacji podlega również wysokość zasiłku dla opiekuna. Najbliższa weryfikacja przypada 1 listopada 2018 r.

Podwyższone kwoty świadczeń obowiązywać będą od 1 listopada 2018 r. Natomiast II etap podwyższenia zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r.

Źródło: mpips.gov.pl; infor.pl

Pt., 3 Sp. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska