Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w środowiskowych domach samopomocy

Zmiany w środowiskowych domach samopomocy fotolia.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało do konsultacji społecznych projekt nowelizacji rozporządzania o środowiskowych domach samopomocy.

W projekcie przewidziano m.in. wprowadzenie nowego  typu domu – D - dla osób ze spektrum autyzmu. W uzasadnieniu do projektu autorzy wskazali, że utworzenie nowego oddzielnego typu ŚDS dla tej grupy osób podyktowane jest koniecznością wyodrębnienia takiej jednostki w związku ze specyficznymi potrzebami osób ze spektrum autyzmu, które do pracy terapeutycznej i poprawy funkcjonowania potrzebują m.in. mniejszej liczebności, odpowiedniej organizacji przestrzeni np. wydzielone strefy aktywności, odpowiednie kolory, faktury, oświetlenie, wyciszenie, zabezpieczenia itp.

Projekt przewiduje również zmianę terminu zamknięcia domu, dotychczas ograniczony do ferii letnich i zimowych. W tym zakresie domy będę miały większą dowolność. Zmianie ulegnie również procedura ustalania terminu zamknięcia domu (uzgodnienie z uczestnikami ma być zastąpione opiniowaniem).

Planuje się również dodanie przepisu, że liczba osób skierowanych do domu w związku z powtarzającą się nieobecnością innych uczestników, oprócz tego, że nie może być większa niż liczba uczestników o częstych nieobecnościach nie może być wyższa niż 10% liczby miejsc w domu.

Pracownicy bezpośrednio pracujący z uczestnikiem ŚDS będą obowiązani posiadać co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe polegające na pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Obecnie przepis wymaga od tych pracowników dodatkowo doświadczenia zawodowego w realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zmiana przepisu podyktowana jest przede wszystkim faktem, że domy mają coraz większe problemy
z naborem kadry z doświadczeniem zawodowym i doświadczeniem w realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

W § 12 określono nowy wskaźnik zatrudnienia dla domów, w którym przebywają osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu i wynosić on będzie nie mniej niż 1 pracownik na 3 uczestników.

Autorzy projektu planują także wprowadzić zmiany umożliwiające użytkowanie sali ogólnej jako sali aktywizacji i terapii zajęciowej lub ruchowej. Z sygnałów napływających bowiem od organów kontrolujących wynikało, że sala ogólna nie była użytkowana i pełniła jedynie funkcję spotkań uczestników i ich rodzin, podczas gdy na jadalni poza porami wydawania posiłków odbywały się zajęcia i prowadzone były inne formy terapii w tym terapia ruchowa. Wprowadza się  także wymóg, aby w domach, w których przebywa więcej niż 3 uczestników ze spektrum autyzmu pokój wyciszeń stanowił odrębne pomieszczenie. Pomieszczenie to jest konieczne do pracy z osobami ze spektrum autyzmu, które do prawidłowego funkcjonowania potrzebują wyciszenia, odcięcia od pobudzających i rozpraszających bodźców, odpoczynku.

Planuje się również wprowadzenie obowiązkowego szkolenie w zakresie wykorzystania alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się  dla wszystkich pracowników, a dla pracowników prowadzących treningi umiejętności komunikacyjnych szkolenie takie powinno się odbywać raz na rok.

Termin dostosowania domów do wymaganych standardów ustala się na dzień 31 grudnia 2022 r. Niestety w Ocenie Skutków Regulacji możemy przeczytać cyt. „Wprowadzenie projektu rozporządzenia nie wpłynie w przyszłości na wzrost przekazywanych dotychczas dotacji z budżetu państwa oraz nie spowoduje wzrostu wydatków lub zmniejszenia dochodów jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów.”. Pojawia się zatem oczywiste pytanie - kto sfinansuje zmiany?

Projekt dostępny jest tutaj.

Pon., 30 Lp. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel