Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Uzasadnienie decyzji uznaniowej z pomocy społecznej

Uzasadnienie decyzji uznaniowej z pomocy społecznej fotolia.pl

Prawidłowo skonstruowane uzasadnienie daje rękojmię, że organ administracyjny dołożył należytej staranności przy podejmowaniu zaskarżonego rozstrzygnięcia. Pozwala przy tym poznać przesłanki podjęcia rozstrzygnięcia oraz prześledzić tok rozumowania organu. Wyrok WSA w Gliwicach z 7 czerwca 2018 r. sygn. IV SA/Gl 67/18.

Sąd wskazał, że uzasadnienie ma przy tym charakter informacyjny względem stron postępowania, stanowiąc dla nich niezbędną płaszczyznę dla należytego wywiedzenia zarzutów skargi, a ponadto umożliwia Sądowi ocenę zasadności przesłanek, na których oparto zaskarżone orzeczenie, co jest niezbędne dla przeprowadzenia prawidłowej kontroli sądowoadministracyjnej. Uwaga ta jawi się jako istotna, gdyż specjalny zasiłek celowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Świadczenie to, podobnie jak zasiłek celowy, przyznawane jest uznaniowo, co nie zwalnia organu pomocy społecznej z obowiązku wyjaśnienia, czy istotnie w sprawie występują szczególne okoliczności w rozumieniu powołanego przepisu, w czym się one przejawiają a także w razie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia, wyczerpującego uzasadnienia przyczyn odmowy. 

Źródło: CBOSA

Sob., 7 Lp. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel