Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wzmocnienie roli rodziny w życiu społecznym

Wzmocnienie roli rodziny w życiu społecznym fotolia.pl

Komitet Społeczny Rady Ministrów przyjął stanowisko dotyczące rodziny. Jak informuje kancelaria premiera, zaznaczono w nim, że do polityki rodzinnej i społecznej należy podchodzić w sposób zintegrowany, co polega na kompleksowym rozwiązywaniu problemów społecznych w oparciu o zaangażowanie wszystkich resortów. W dokumencie podkreślono, że konieczne są pilne działania wzmacniające trwałość małżeństw, ograniczające falę rozwodów oraz profilaktykę rodzinną. Członkowie komitetu rekomendują oparcie polityki państwa na polityce promowania rodziny i wartości z nią związanych, polegającej na ukierunkowaniu myślenia oraz działania ministerstw i instytucji państwowych na rodzinę. Stanowisko komitetu jest efektem współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Senior w systemie ochrony zdrowia

Komitet Społeczny Rady Ministrów wysłuchał również informacji Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca na temat sytuacji osób starszych w systemie służby zdrowia. Rzecznik poruszył temat tworzenia geriatrycznych oddziałów rehabilitacyjnych. Mówił o obowiązku wprowadzenia konsultacji geriatrycznej w przypadku hospitalizowania osoby w podeszłym wieku na oddziale innym niż geriatryczny. Rzecznik postulował również wprowadzenie w życie standardów opieki geriatrycznej, które kompleksowo opisywałyby rozwiązania w służbie zdrowia kierowane do osób starszych. Przy stałym wzroście zapotrzebowania na świadczenia lecznicze, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne i opiekuńcze - brakuje personelu i placówek świadczących usługi medyczne i pielęgniarsko-opiekuńcze. W związku z tym, w opinii Rzecznika Praw Pacjenta, system opieki geriatrycznej powinien dążyć do modelu, w którym osoba starsza i niepełnosprawna po pobycie w szpitalu byłaby objęta rehabilitacją geriatryczną, a następnie płynnie powróciła do swojego domu. Dzięki temu poprawiłby się stopień samodzielności seniorów, a opiekujące się nimi rodziny otrzymywałyby pomoc. Rzecznik Praw Pacjenta rekomendował również zmianę programu nauki na studiach medycznych. W jego opinii przedmioty geriatria i gerontologia powinny być obowiązkowe i kończyć się egzaminem. Zaproponował także wprowadzenie zajęć dotyczących umiejętności skutecznego komunikowania się personelu medycznego z pacjentami i ich bliskimi.

Decyzją Komitetu ustalono, że w trybie roboczym będą prowadzone międzyresortowe prace nad zmianami legislacyjnymi dotyczącymi uprawnień RPP w zakresie kontroli Domów Pomocy Społecznej (w tym prywatnych domów opieki) i placówek świadczących tożsame usługi w zakresie dostępu podopiecznych do świadczeń zdrowotnych.

Źródło: premier.gov.pl

Pt., 8 Czrw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża