Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zakres usług opiekuńczych

Zakres usług opiekuńczych fotolia.pl

Określenie zakresu, okresu i miejsca świadczenia usług opiekuńczych ma charakter uznaniowy. Jednak tzw. uznanie administracyjne nie oznacza dowolności organu administracji publicznej co do rozstrzygnięcia, gdyż organ jest zobowiązany do rzetelnej i wnikliwej analizy wszelkich okoliczności sprawy. Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 23 maja 2018 r. sygn. II SA/Go 246/18.

W rozpatrywanej sprawie o przyznanie pomocy społecznej z formie specjalistycznych usług opiekuńczych sąd uznał, że organy nie wyjaśniły motywów, jakimi kierowały się ograniczając przyznane specjalistyczne usługi opiekuńcze tylko do rehabilitacji fizycznej i to tylko w wymiarze 8 godzin miesięcznie. Organy nie odniosły się do żądań i twierdzeń skarżącej dotyczących przyznania usług w zakresie rehabilitacji ruchowej w większym rozmiarze oraz nie wyjaśniły dlaczego nie przyznały wnioskowanych przez skarżącą usług w zakresie logopedii, terapii SI i pedagoga.

W zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji nie przeprowadzono rzetelnej analizy czy usługi logopedyczne, pedagogiczne i terapii SI objęte wnioskiem, uwzględniają potrzeby wynikające z rodzaju zdiagnozowanego schorzenia syna skarżącej (w zakresie wynikającym z przedłożonych zaświadczeń lekarskich) oraz czy syn skarżącej ma realną możliwość uzyskania takich świadczeń z systemu opieki zdrowotnej (skarżąca kwestionuje taką możliwość).

Źródło: CBOSA 

Pt., 1 Czrw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel