Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zasiłek okresowy w związku z zawieszeniem postępowania

Zasiłek okresowy w związku z zawieszeniem postępowania fotolia.pl

Zgodnie z art. 106 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej na okres zawieszenia postępowania o przyznanie zasiłku stałego w związku z przyczynami wskazanymi w art. 106 ust. 7 pkt 1 przyznaje się z urzędu zasiłek okresowy w wysokości i na zasadach określonych w art. 38. Nie może być mowy o zarzucanej przez skarżącego zmianie kwalifikacji przedmiotu żądania, bowiem postępowanie w sprawie zasiłku okresowego zostało wszczęte z urzędu, a nie na wniosek skarżącego.  Wyrok WSA w Gdańsku z 26 kwietnia 2018 r. sygn. III SA/Gd 83/18.

Z przepisu art. 106 ust. 7 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej wynika, że w przypadku złożenia przez osobę, która nie posiada orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wniosku o przyznanie zasiłku stałego wraz z wymaganą dokumentacją oraz potwierdzeniem złożenia wniosku o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy albo wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wszczyna się postępowanie o ustalenie uprawnienia do zasiłku stałego, a następnie (po spełnieniu wskazanych warunków) postępowanie to się zawiesza.

W rozpatrywanej sprawie organ pierwszej instancji wszczął – w trybie art. 106 ust. 7 pkt 1 ustawy - postępowanie w sprawie ustalenia uprawnienia skarżącego do zasiłku stałego, a następnie postępowanie to zawiesił, bowiem zaistniała konieczność uzyskania przez skarżącego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W związku z powyższym organ działając  z urzędu przyznał stronie zasiłek okresowy. Strona wniosła od tej decyzji odwołanie wskazując, że organy nie mogą dokonywać swobodnej kwalifikacji przedmiotu żądania, wobec czego przyznanie mu z urzędu zasiłku okresowego w związku z zawieszeniem postępowania w sprawie o ustalenie prawa do zasiłku stałego jest bezzasadne, bowiem złożył wniosek o pomoc w związku z długotrwałymi chorobami, czego organ nie kwestionował. Zarzucił, że organ nie wskazał powodów, dla których zmienił powód przyznania świadczenia oraz wadliwie uzasadnił wydaną decyzję. SKO utrzymało decyzję w mocy. WSA oddalił skargę na decyzję SKO.

Źródło: CBOSA

Pon., 21 Mj. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel