Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zachodniopomorskie: pieniądze na żłobki

Zachodniopomorskie: pieniądze na żłobki fotolia.pl

Od 8 czerwca samorządy zachodniopomorskie będą mogły składać wnioski o dofinansowanie projektów opieki nad dziećmi do lat 3. Konkurs w ramach działania 6.6 Programy zapewniania i zwiększania dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zachodniopomorskiego RPO, ogłosił Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Wnioskodawca może liczyć na dofinansowanie 95 proc. wartości projektu. Łącznie pula konkursu wynosi 18,7 mln zł.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na konkurs kwalifikują się przedsięwzięcia dwóch typów: tworzenie nowych miejsc opieki oraz dostosowanie funkcjonujących miejsc opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W ramach pierwszego typu możliwe jest:

  • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.;
  • zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);
  • zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
  • wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
  • modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
  • zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka;
  • przeszkolenie w zawodzie opiekuna dziennego w tym odbycie szkolenia uzupełniającego;
  • inne wydatki o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

W ramach drugiego typu przedsięwzięć wnioskodawcy mogą zgłaszać projekty dostosowujące istniejące miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W tym możliwe jest finansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień np. zatrudnienie asystenta dziecka, dostosowanie posiłków z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności dziecka, zakup pomocy dydaktycznych adekwatnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności, w oparciu o indywidualnie przeprowadzoną diagnozę.

Więcej na temat konkursu można przeczytać tutaj.

Źródło: rpo-wup-wzp.pl

Pt., 11 Mj. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża