Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem a PFRON

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem a PFRON fotolia.pl

Czy osoby przebywające na urlopie macierzyńskim a następnie rodzicielskim należy ujmować do stanu zatrudnienia na potrzeby wpłacania składki do PFRON?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społeczna oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2-5 i art. 22, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

W myśl ust. 5 pkt 1a tegoż przepisu do liczby pracowników, o której mowa powyżej (ust. 1), nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi zatrudnionych, przebywających na urlopie rodzicielskim.

Warto wskazać że ust. 5 w pkt 2 wskazuje się także, że osoby przebywające na urlopach wychowawczych również nie są wliczane do stanu zatrudnienia na potrzeby wpłacania składki do PFRON.

Z powyższego wynika jednoznacznie, że do stanu zatrudnienia na potrzeby wpłacania składki do PFRON nie wlicza się osób przebywających na urlopie rodzicielskim i urlopie wychowawczym.

Natomiast skoro w ust. 5 nie wymieniono osób przebywających na urlopie macierzyńskim, należy stwierdzić, że w przypadku tych osób, jak najbardziej są one ujmowane w stanie zatrudnienia na potrzeby wpłat na PFRON.

Bardzo często dochodzi do sytuacji, że pojęcia urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego są ze sobą utożsamiane. W rzeczywistości jednak, zgodnie z ustawą – Kodeks pracy, różnic pomiędzy nimi jest wiele, m.in. urlopy wynoszą inną liczbę tygodni, jak też i przysługują na różnych warunkach (art. 180 i nast.).

Sob., 21 Kw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka