Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Szkolenia dla kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych z województwa małopolskiego

Szkolenia dla kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych z województwa małopolskiego fotolia.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie prowadzi w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, rekrutację kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domów dziecka z terenu województwa małopolskiego na następujące (bezpłatne) szkolenia:

- jednodniowe

  • Szkolenie nr 1 pn. „Metoda dialogu motywującego – praca z nastolatkiem sprawiającym trudności opiekuńczo-wychowawcze”
  • Szkolenie nr 2 pn. „Indywidualna diagnoza potrzeb i możliwości wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej” (szkolenie tylko dla POW)
  • Szkolenie nr 3 pn. „Jak budować swój autorytet? Jak radzić sobie z agresją werbalną wychowanków? Jak tworzyć kontrakty z grupą wychowawczą? (szkolenie dla wychowawców, pedagogów i psychologów)
  • Szkolenie nr 4 pn. „Praca z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich rodzinami. Depresja dzieci i młodzieży”
  • Szkolenie nr 5 pn. „Praca z dzieckiem nadpobudliwym”
  • Szkolenie nr 6 pn. „Praca z dzieckiem z rodziny z problemem uzależnienia”
  • Szkolenie nr 7 pn. „Praca z dzieckiem z rodziny wieloproblemowej”

- dwudniowe

  • Szkolenie nr 8 pn „Kształcenie kompetencji kluczowych oraz aktywne formy wsparcia dzieci i młodzieży” (nabór uzupełniający do szkolenia dla placówek wsparcia dziennego)

O zakwalifikowanie do udziału w szkoleniach może ubiegać się kadra placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domów dziecka realizujących na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.rops.krakow.pl/

Pt., 13 Kw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska