Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Szkolenia

Doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Szkolenia fotolia.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu i  Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu realizuje projekt pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”,  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i  pieczy zastępczej wykonujących zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na terenie makroregionu południowego obejmującego województwa: dolnośląskie, małopolskie, opolskie i śląskie.

Planowane efekty realizacji projektu to: podniesienie kompetencji zawodowych kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb wspierających poprzez udział w szkoleniach oraz superwizji. Wsparciem zostanie objętych 2 600 osób, w tym: 550 osób z Małopolski, 1 160 z Województwa Śląskiego, 665 z Województwa Dolnośląskiego oraz 226 z Województwa Opolskiego.

Okres realizacji projektu: od 1.09.2017 r. do 31.08.2020 r.

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do następujących grup odbiorców:

Ze wsparcia w ramach projektu mogą skorzystać następujące grupy odbiorców:

  • poziom zadań gminnych - m.in.: asystenci rodziny, pracownicy placówek wsparcia dziennego, w tym: kierownicy placówek wsparcia dziennego, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące prace z rodziną lub zajmujące się opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka;
  • poziom zadań powiatów - m.in.: koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie zaangażowani w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym: dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych (lub centrum), w tym również placówek typu rodzinnego, pedagodzy, psycholodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, pracownicy socjalni w placówce, rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka;
  • poziom zadań województwa - m.in.: pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych;
  • poziom zadań wojewody - pracownicy wojewody realizujący zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  • służby współpracujące i współtworzące system wspierania rodziny i pieczy zastępczej (przedstawiciele: wymiaru sprawiedliwości, oświaty, służby zdrowia oraz służb pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osoby sprawujące pieczę zastępczą i rodzice adopcyjni).

W ramach projektu planowana jest realizacja szkoleń m.in.: z zakresu: prawa, metod i narzędzi stosowanych w pracy przez poszczególne grupy zawodowe, aspektów psychologicznych i pedagogicznych, rodzicielstwa zastępczego, adopcji, deinstytucjonalizacji a także z zakresu budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, zarządzania, nadzoru. 

Rekrutacja osób z poszczególnych województw prowadzona jest przez właściwe miejscowo Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się tutaj

Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt z właściwym terytorialnie ROPS:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Piastowska 32, 30-070 Kraków
tel. 12 422 06 36 wew. 36, fax. 12 422 06 36
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.rops.krakow.pl 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Głogowska 25c, 45-315 Opole
tel. 77 441 52 50, fax. 77 441 52 59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.rops-opole.pl

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Trzebnicka 42/44, 50-230 Wrocław
tel. 71 770 72 20, fax. 71 770 72 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.dops.wroc.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Modelarska 10 40-142 Katowice
tel. 32 7306868; fax. 32 7306868
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.rops-katowice.pl

Niedz., 11 Mrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska