Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nie dla oświadczeń majątkowych członków powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności

Nie dla oświadczeń majątkowych członków powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności fotolia.pl

235 członków powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności złożyło rezygnację z pełnionych funkcji – wynika z badania przeprowadzonego przez Związek Powiatów Polskich. Dlatego ZPP wnosi o wykreślenie z projektu ustawy o jawności życia publicznego członków powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności jako zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.

Do Związku Powiatów Polskich od kilku miesięcy docierają sygnały o rezygnacjach członków zespołów, wynikających z przyszłego obowiązku składania oświadczeń majątkowych (co wynika a projektu ustawy o jawności życia publicznego).

Na styczniowym posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Mirosław Przewoźnik poinformował, że wedle wiedzy Biura problem z obsadą, w związku z rezygnacją członków, dotyczy 10 powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

Związek Powiatów Polskich przeprowadził własne badanie ankietowe w dniach 30 stycznia do 2 lutego br. Pomimo krótkiego terminu na wypełnienie ankiet ZPP otrzymał informację o sytuacji w 131 powiatowych zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności.

W 67 zespołach już miały miejsce rezygnacje z pełnionych funkcji, co stanowi ponad 51% biorących udział w ankiecie. Łącznie we wskazanych zespołach rezygnację złożyło 235 osób.

Na pytanie: Czy w związku z planowanym objęciem obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych członków powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, którykolwiek członek zespołu zamierza złożyć rezygnację z pełnionej funkcji” twierdząco odpowiedziało 111 respondentów (84,73% biorących udział ankiecie). Łączenie we wskazanych jednostkach rezygnację z funkcji planują 662 osoby.

Na pytanie Czy w związku z rezygnacją/planowaną rezygnacją członków powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności z pełnionej funkcji przewiduje się problemy w bieżącym funkcjonowaniu zespołu? twierdząco odpowiedziało 111 podmiotów (przeszło 78%).

Dlatego ZPP postuluje wykreślenie z projektu ustawy o jawności życia publicznego członków powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności jako zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych. W tej sprawie Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bocheński wystosował pismo do Macieja Wąsika, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, sekretarza. Kolegium ds. Służb Specjalnych

Prezes Ludwik Węgrzyn zauważa w nim, że Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad zmianą przepisów w zakresie systemu orzekania o niepełnosprawności. Do tego czasu konieczne jest jednak w ocenie ZPP zagwarantowanie obywatelom z niepełnosprawnościami dostępu do usług zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności. - Z uwagi na ogólne braki kadrowe w służbie zdrowia oraz fakt, że obecna dotacja przekazywana powiatom z budżetu państwa na funkcjonowanie zespołów jest niewystarczająca, (jest do zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) pozyskanie nowych członków zespołów, zwłaszcza lekarzy będzie niemożliwe – pisze Ludwik Węgrzyn.

Niedz., 25 Lt. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska