Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Małopolska: pieniądze dla OPS i PCPR

Małopolska: pieniądze dla OPS i PCPR fotolia.pl

Jeszcze przez nieco ponad dwa tygodnie, do końca lutego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski na konkurs w ramach podziałania 9.1.1 Aktywna integracja małopolskiego RPO. Konkurs dedykowany jest wyłącznie ośrodkom pomocy społecznej i powiatowym centrom pomocy rodzinie. Choć partnerem może być inny podmiot, ale z wyłączeniem osób fizycznych (przy czym nie dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85 proc. wydatków kwalifikowalnych. Na dofinansowanie przeznaczono 94 mln zł.

Na co dofinansowanie?

Grupy docelowe wsparcia w konkursie są trzy. Po pierwsze, osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej. Po drugie, środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności społeczności lokalne na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją. Po trzecie, otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

OPS-y i PCPR-y mogą zgłaszać do dofinansowania kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. W swoich projektach jednostki te mają możliwość wykorzystania szerokiego katalogu instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym czy edukacyjnym, których dobór będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb osób i rodzin objętych wsparciem: identyfikacji indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika; usług aktywnej integracji; wsparcia służącego poprawie dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej realizowanych przez centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej; wsparcia dla rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia w ZAZ; wsparcia rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach WTZ; usług społecznych.

Więcej o konkursie można znaleźć tutaj.

Źródło: rpo.malopolska.pl

Pt., 9 Lt. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża