Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Umożliwienie przedłużenia okresu nauki niepełnosprawnym uczniom szkół artystycznych

Umożliwienie przedłużenia okresu nauki niepełnosprawnym uczniom szkół artystycznych fotolia.pl

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego uwagę na problem braku regulacji prawnych umożliwiających przedłużenie okresu nauki uczniom szkół artystycznych posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność, na każdym etapie edukacyjnym.

W związku z powyższym przygotowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Do wspomnianego rozporządzenia wprowadza się zmianę polegająca na dodaniu paragrafu zawierającego regulację dotyczącą możliwości wydłużenia okresu nauki w szkolne artystycznej dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność. W zakresie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne przewiduje się wprowadzenie regulacji analogicznych do przyjętych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, czyli możliwość przedłużenia kształcenia o jeden rok dla uczniów uczęszczających do klas odpowiadających klasom I etapu edukacyjnego szkoły podstawowej i klasom szkoły ponadpodstawowej oraz o dwa lata dla uczniów uczęszczających do klas odpowiadających klasom II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej, natomiast w zakresie szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne możliwe przedłużenie okresu kształcenia wynosi jeden rok.

Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmie rada pedagogiczna po uzyskaniu opinii zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe oraz zgody rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia. Decyzja o przedłużeniu okresu nauki może być wydana do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy naukę na danym etapie edukacyjnym lub – w przypadku szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne – w danej szkole artystycznej.

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem obrad styczniowego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Sob., 13 St. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka