Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Mazowsze: pieniądze na projekty dla młodych bezrobotnych

Mazowsze: pieniądze na projekty dla młodych bezrobotnych fotolia.pl

Do 16 stycznia powiaty i powiatowe urzędy pracy z Mazowsza mogą składać wnioski pozakonkursowe do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie na dofinansowanie projektów kierowanych do młodych bezrobotnych z tzw. kategorii NEET, czyli w wieku od 18 do 29 roku życia - niepracujących, nieuczących się i nieszkolących się.

Przedmiotem projektów mogą być instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z wyłączeniem robót publicznych) ujęte w ramach typów projektów wskazanych w opisie działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, mazowieckiego RPO.

Planowanie w projektach działania muszą przewidywać indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną, opierającą się na co najmniej trzech elementach wskazanych w typach operacji. Oznacza to, że należy obligatoryjnie w każdym projekcie należy realizować instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej, takie jak: identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych, czyli zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustalenie profilu pomocy oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) i w konsekwencji realizacja pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego.

Ogłoszenie o naborze znajduje się tutaj. Ale warszawski WUP zastrzegł sobie, że ze względu na zmieniające się wytyczne i zalecenia może wprowadzić w ogłoszeniu o naborze zmiany. W związku z tym WUP zaleca wnioskodawcom, by na bieżąco śledzili informacje zamieszczane na stronie internetowej urzędu wupwarszawa.praca.gov.pl.

Źródło: power.gov.pl

Pt., 29 Gr. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża