To szczęście, gdy praca sprawia przyjemność - wywiad z Anną Toby

To szczęście, gdy praca sprawia przyjemność - wywiad z Anną Toby .

W Dniu Pracownika Socjalnego w 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi zostało nagrodzone przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej za działalność w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki społecznej, w tym rozwój poradnictwa rodzinnego, tworzenie modelu wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz realizacja programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. O działaniach PCPR Dziennikowi Warto Wiedzieć opowiada Anna Toby, kierownik placówki.

Dziennik Warto Wiedzieć: Proszę powiedzieć o zespole i o tym, skąd biorą się Państwa pomysły?

Anna Toby: W PCPR w Tucholi mamy bardzo fajny zespół ludzi młodych duchem, którym chce się chcieć.

Nie chcemy być instytucją, gdzie papiery przysłaniają człowieka, chociaż pracy z dokumentami jest bardzo dużo. Jesteśmy Zespołem, który nie kończy pracy o 15.30. Często można nas zastać w pracy lub na różnych akcjach charytatywnych albo przy realizacji projektów po godzinach pracy i w weekendy. Piękne jest to, że to nie z obowiązku tylko z sympatii do drugiego człowieka. My się lubimy, spotykamy po pracy. Człowiek ma wielkie szczęście, jeśli praca może sprawiać przyjemność, może być pasją. A wydaje mi się, że u mnie w zespole są ludzie z powołania. Jak ktoś nie będzie czuł sercem tego co robimy, to na dłuższa metę nie jest w stanie być pracownikiem pomocy społecznej.

Dziennik Warto Wiedzieć: Co jest wyjątkowego w działaniach PCPR? Była już Pani wielokrotnie nagradzana, proszę także powiedzieć o tych uhonorowaniach.

Anna Toby: Pyta pani, czym się wyróżniamy? Chyba tym, że realizujemy różne projekty nie koniecznie bezpośrednio związane z naszymi zadaniami statutowymi, np. w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań – Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” pod nazwą „Powiat Tucholski zagrożenia widzi, na nie reaguje, przeciwdziała i społeczeństwo edukuje”.

Współpracujemy bardzo mocno z policja, strażą, szkołami oraz Kujawsko – Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzowego. W roku 2016 otrzymałam Brązowy Medal za zasługi dla policji od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za szczególne osiągnięcia związane z realizowanymi projektami na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu tucholskiego, co było dla mnie bardzo dużą niespodzianką i wyróżnieniem.

Jako kierownik PCPR aktywnie uczestniczyłam podczas realizacji projektu zakładania gospodarstw opiekuńczych realizowanego przez Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Pracowałam w projekcie jako specjalista pomocy społecznej, brałam udział w rekrutacji, opracowaniu programu tworzenia gospodarstw opiekuńczych. Teraz ten ośrodek bardzo mocno wspiera nas w realizowanym przez nas projekcie „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”.

Na uwagę zasługują szczególnie działania pracowników Centrum skierowane do osób niepełnosprawnych, dzieci oraz rodzin wymagających szczególnego wsparcia, których przeprowadzenie wymaga pozyskiwania przez pracowników środków od sponsorów, którzy nigdy nie odmawiają wsparcia i zawsze towarzyszą podczas organizowanych imprez. Jednostka organizuje wiele konferencji, spotkań integracyjnych oraz akcji charytatywnych. Aby pomoc osobom niepełnosprawnym potrafimy wymyślać różne akcje i na tyle się poświęcić, aby zorganizować między innymi akcję „Morsowanie dla Tomka” i jako przykład sami wchodzimy do lodowatej wody lub gramy mecze w piłkę nożną

Dziennik Warto Wiedzieć: PCPR kładzie duży nacisk na rozwijanie współpracy międzyinstytucjonalnej.

Anna Toby: Uważamy, że łatwiej pracuje się w gronie, które się zna osobiście, że inaczej wygląda rozmowa telefoniczna z kimś kogo znamy a inaczej z kimś kto jest całkiem obcy. Pracujemy dla tych samych osób, z powiatu tucholskiego, więc łatwiej jest udzielić wsparcia w szerszym wymiarze, jak wiemy co oferują inne jednostki, instytucje, gdzie kogo można skierować. Jak sama nazwa mówi, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, docierają do nas często osoby, które mają różne problemy i nie wiedzą gdzie się udać. Do nas trafiają pierwsze i to od naszej wiedzy zależy jak je dalej pokierujemy, na ile uda nam się udzielić im wsparcia. To jest bardzo odpowiedzialna praca, gdyż pomagamy Człowiekowi i staramy się podchodzić do każdego indywidualnie.

Dziennik Warto Wiedzieć: Skąd Centrum bierze środki na realizowane projekty?

Anna Toby: To podczas rozmów z ludźmi nasuwają nam się do głowy różne pomysły na projekty, gdyż środki finansowe jakie mamy w budżecie, otrzymywane z dotacji celowych , z PFRON często są nie wystarczające.

Mamy również bardzo dobry zespół pracujący w dziale pieczy zastępczej. Prowadzimy wolontariat dla rodzin zastępczych, koordynatorzy i psycholog prowadzą grupy wsparcia, organizujemy różne ogniska i konkursy, np. „Wzorowy uczeń”.

Moi pracownicy ciągle się doszkalają, jeżdżą na jakieś kursy, robią studia podyplomowe a szef też nie może stać w miejscu więc musi dawać przykład.

Myślę, że PCPR w Tucholi posiada pozytywną opinię w środowisku lokalnym. Codzienna praca dowodzi tezy, że pomoc społeczna nie musi ograniczać się do zamkniętej w czterech ścianach urzędu realizacji narzuconych zadań, lecz może stać się polem innowacyjnych działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dowodem tego jest również to, że zespół pracowników PCPR w Tucholi założył Stowarzyszenie  „Jak w rodzinie”, aby móc pozyskiwać środki z małych grantów oraz sponsorów na organizację różnych przedsięwzięć dla rodzin oraz osób niepełnosprawnych. Obecnie jesteśmy już po realizacji pierwszego projektu na wyjazd dla dzieci poszkodowanych w nawałnicy do Muzeum Ziemi Pauckiej. Realizacja tak dużego przedsięwzięcia możliwa była dzięki nawiązaniu szerokiej współpracy pomiędzy kilkoma instytucjami spoza powiatu, bez których realizacja projektu by się nie udała. Tutaj znowu podkreślić muszę, że „wspólnie można zrealizować więcej”.

Założyliśmy też Komitet Społeczny „Solidarni z Poszkodowanym”, który organizuje różne zbiórki dla osób indywidualnych lub obecnie dla osób poszkodowanych w nawałnicy.

Dziennik Warto Wiedzieć: Wrócę jeszcze do nagród. Inne, jakie Centrum otrzymało jeszcze to…

Anna Toby: W roku 2012 otrzymałam nagrodę Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego „Stalowy Anioł” dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej. Podkreślam, że nagroda była imiennie dla Kierownika, ale cały Zespół na nią zasłużył więc wspólnie wyjechaliśmy z rodzinami na weekend.

Odznakę „Przyjaciel Niewidomych” od Prezydium Zarządu Okręgu Kujawsko – Pomorskiego Polskiego Związku Niewidomych.

Dziennik Warto Wiedzieć: Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Sob., 30 Gr. 2017 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska