Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dolnośląskie: pieniądze na mieszkania chronione i wspomagane

Dolnośląskie: pieniądze na mieszkania chronione i wspomagane fotolia.pl

Od 29 stycznia dolnośląskie samorządy i ich jednostki organizacyjne oraz związki i stowarzyszenia będą mogły składać wnioski o dofinansowanie projektów polegających na budowie tzw. mieszkań wspomaganych i chronionych. Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu ogłosił konkurs w ramach poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych dolnośląskiego RPO.

Na konkurs zgłaszane mogą być przedsięwzięcia dwóch rodzajów. Po pierwsze, generujące mieszkania nowe lub przeznaczanie istniejących na lokale chronione lub wspomagane, przeznaczone dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Po drugie, na konkurs można kierować projekty tworzące miejsca pobytu okresowego (w zastępstwie za opiekunów faktycznych) lub stałego w mieszkaniach wspomaganych w formie mieszkań wspieranych.

Grupą docelową konkursu są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej; rodzina osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (jedynie jako element projektu właściwego);
dzieci w zinstytucjonalizowanej pieczy zastępczej; osoby przygotowujące się i świadczące usługi na rzecz rodziny i pieczy zastępczej.

Wnioskodawcy mogą liczyć na 95 proc. dofinansowania łącznego (z UE i budżetu państwa). Pula konkursowa wynosi 8,4 mln zł. Minimalna wartość projektu musi wynieść 50 tys. zł. Z dokumentacją konkursową można zapoznać się tutaj

Źródło: rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl

Niedz., 31 Gr. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża